Digital Transformation: IT-avdelningens roll

Upptäck hur du hanterar en smidig digital transformation i en komplex hybridmiljö

LADDA NER GUIDE

Skapa en vägkarta för din resa med digital transformation

Hur kan IT-funktionen stödja lyckad digital transformation när 70 % av initiativen är dömda att misslyckas?

Ladda ner guide

Winding mountain road lit up brightly

Gör din IT-infrastruktur digitalt redo

Det digitala är inte längre bara för IT-avdelningen – de flesta moderna företag använder nu det digitala i hela organisationen. Däremot är det fortfarande IT som levererar lyckade transformationsprojekt. IDC förutser att 70 % av initiativen till digital transformation misslyckas. Hur kan detta vägleda IT-systemets ändrade hanteringsprocess för att garantera en smidig digital övergång?

IT-transformation: Hybridmiljö

Lyckad IT-transformation handlar om att förstå att det är en resa. Inte bara ett lopp till en destination med fullständig digitalisering. Flera företag arbetar för närvarande i en hybridmiljö med en blandning av lokala, outsource- och molnbaserade lösningar. I takt med att fler organisationer siktar mot att digitalisera affärsprocesserna, är en av IT-avdelningens viktigaste uppgifter att samordna det nya och det gamla: optimera och uppdatera aktuella system och samtidigt hantera modernisering av äldre IT-teknik och distribution av ny teknik.

Fördelarna märks i företag som på ett framgångsrikt sätt kan navigera molnbaserade och lokala system. De måste även lära sig att balansera behovet av både pappersbaserad och digital information genom att använda rätt process där så är lämpligt. Det är viktigt att IT-avdelningen skapar system som säkerställer att personalen använder rätt process vid rätt tillfälle. En effektiv strategi kopplar dessutom samman de här till synes skilda processerna på ett smidigt sätt.

Därför måste hybridhindret godkännas av en IT-avdelning som kan balansera flera system, tillhandahålla transformation, samtidigt som den fortfarande ser till att företaget kan fungera. Avdelningen måste säkerställa att dess ändrade IT-hanteringssystem är tillräckligt robust för att klara det stora trycket och tillräckligt flexibelt för att rensa oförutsedda hinder.

Man running down a tunnel towards a black hole

Automatiska IT-funktioner

I takt med att företag gör framsteg inom digital transformation måste de förbereda sig på ökade automatiseringsnivåer – och det är absolut nödvändigt att IT-avdelningen kan integrera äldre system med den nya tekniken. Det blir en knepig uppgift för IT-avdelningen att balansera en blandning av gammal och ny teknik.

Nya automatiska processer, till exempel en posthantering med autosvar, kan frigöra värdefull arbetstid. Om de genomförs på rätt sätt kan det leda till att personalen slipper repetitiva arbetsuppgifter, och istället kan fokusera på mer kreativa, givande uppgifter och i slutänden bidra till företagets tillväxt.

Men de nya automatiska processerna måste anpassas till redan etablerade arbetsflöden. IT-avdelningen måste samarbeta med viktiga intressenter för att säkerställa en tydlig förståelse av den nya tekniken och hur den integreras i den dagliga verksamheten.

Minst 67 % av projekten skrotas eller ses som misslyckanden. För att undvika de vanliga fallgroparna i digitala transformationsprojekt måste IT-chefer skapa en digital transformationsstrategi som förhindrar att projekten misslyckas. Ett tydligt tillvägagångssätt i flera faser och steg för att omvandla IT-funktioner måste genomföras för att undvika de vanliga fallgroparna som ett oförberett team kan råka ut för.

Med Canons guide blir din digitala transformation en framgång

Relaterade lösningar

Undersök mer

Ta reda på hur du rivstartar din digitaliseringsresa med Canon

KONTAKTA OSS