Artikel

Så hanterar du den nya tidens säkerhetsrisker på arbetsplatsen

Distansarbete och mobilt arbete har på kort tid blivit både en nödvändighet och standard för företag. De snabba förändringarna i arbetssätt och beteendemönster har skapat ett helt nytt säkerhetslandskap att hantera. Även om det pågår en förändring förblir en sak densamma: att skydda information är affärskritiskt. Hur kan en decentraliserad arbetsplats upprätthålla den säkerhet som företag och kunder kräver?
Ta reda på hur du behåller säkerheten, oavsett arbetsplats.

Ladda ner guiden

En guide om informationssäkerhet i den nya arbetssituationen – så hanterar du riskerna

Canons guide om hur du hanterar risker under föränderliga tider innehåller:
•Potentiella hot – När medarbetare arbetar från fler platser än någonsin tidigare ökar även risken för oavsiktliga läckor.
•Dataintrång – Då blivit standard hittar cyberbrottslingar nya sätt att manipulera den utspridda personalens sårbarheter.
•Den nya arbetsplatsen – Idag är det vanligt att var och en av medarbetarna skapar sin egen säkerhetsbedömning när ”arbetsplatsen” blir ett allt mer flytande koncept.
•Skydda information – Canon har utvecklat en förenklad metod för informationssäkerhet som gör det enkelt att skydda informationen – oavsett var den används, hanteras eller bearbetas.

Ladda ner guiden

Vault

Se till att ha en proaktiv säkerhetsstrategi under osäkra tider, oavsett var arbetet sker

Begreppet ”kontor” har förändrats, vilket innebär en betydande inverkan på företags informationssäkerhet. Att ha en proaktiv och övergripande strategi för säkerhet har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor för företag idag. Oavsett om du är en van hemarbetare, jobbar på och utanför kontoret eller delar utrymme med andra, kommer Canons guide hjälpa dig att navigera i det nya säkerhetslandskapet och hantera de risker som orsakas av nya arbetssituationer och beteenden.

Så ser du till att din information förblir säker, var ”kontoret” än är.

LADDA NER GUIDEN

Liknande lösningar

Upptäck mer

Ta reda på hur du hanterar säkerheten på arbetsplatsen

PRATA MED VÅRT TEAM