Förvandla din skrivare till en säkerhetstillgång

Hur säker är er skrivarmiljö? Upptäck fyra sätt att skydda kontoret med Canons IoT-säkerhetsrapport

LADDA NER RAPPORTEN

Business colleagues with coffee and laptop at meeting table

Säkerheten har aldrig varit högre prioriterad på företagens agenda. Det ökande antalet uppmärksammade cyberattacker och den nya lagstiftningen har gjort att alla från CIO:n till CEO:n måste fråga sig om de gör tillräckligt för att skydda informationen inom organisationen.

Organisationer försöker balansera behovet av att skydda IT-infrastrukturen med införandet av ny teknik som gör verksamheten mer effektiv.

Skrivare är en komponent i ekosystemet som ibland förbises, men som kan utrustas för att förbättra organisationens säkerhet.

Säkra utskrifter i organisationens ekosystem

Även om IT-chefer kan hindra antalet anslutna, smarta eller molnbaserade enheter på grund av olika risker så kan faktiskt enheter som skrivare förbättra organisationens säkerhet.

Med dagens alla dataintrång (både avsiktliga och oavsiktliga) bland nyhetsrubrikerna så introducerar organisationer av alla storlekar och former åtgärder som ska förhindra obehöriga fysiska intrång och begränsa nätverksåtkomsten. Ett område som dock ofta förbises är de nätverksanslutna skrivarna.

Säkra utskrifter hamnar sällan högst upp på prioritetslistan hos er CIO eller CISO. Det här borde vara mer överraskande än det låter. De data som skrivaren bearbetar har trots allt ett mycket stort värde.

Interior designers with swatches working at laptop

De viktigaste dokumenten på ett företag skickas för utskrift

Mycket affärskritisk information och många viktiga dokument skickas för utskrift, så det är viktigt för företagen att se till att utskriftssystemet är så säkert som möjligt. Trots detta upptäckte Quocirca att 70 % av alla företag i Europa har drabbats av minst ett utskriftsrelaterat dataintrång under 2017, och otroligt nog anser bara 15 % av dessa att deras infrastruktur för utskrifter är säker. Det är inte svårt att se problemet med det här, och beslutsfattare börjar nu inse hur viktigt det är att skydda dessa enheter.

Architect holding blueprint

Varför bör du överväga säkra utskrifter för din organisation?

Idag ser många skrivaren som bara ännu en marginell kontorsapparat eller punktlösning. De flesta inser inte att de här enheterna faktiskt kan bli tillgångar när det gäller kontrollen och säkerheten kring utskrifter. Dagens kontorsenheter är mycket mer sofistikerade med inbäddade operativsystem och stöd för molnbaserade, integrerade dokumentlösningar. Om du lägger ut de här tjänsterna på en lösningsleverantör med expertis inom säkerhet kan de här funktionerna faktiskt öka säkerheten i en av företagets viktigaste utlopp, dess utskrifter.

MPS-leverantörer (Managed Print Services) kan erbjuda integrerade arbetsflödelösningar som kan ge organisationer fullständig insyn i och kontroll över utskriftsprocessen när de används i den nätverksanslutna utskriftsinfrastrukturen.

Organisationer får tillgång till informationen där den behövs:

  • Öka produktiviteten
  • Automatisera arbetsflöden
  • Hantera innehållets säkerhet

När hanteringen sker i ett privat moln kan företagen vara förvissade om att dokumenten aldrig lämnar det lokala nätverket, så att känslig data hålls skyddade. Den här privata plattformen skyddar dokumenten mot externa hot, men den gör också att administratörerna kan hålla koll på kostnaderna och tydligt se eventuella oförutsedda avgifter.

När de här åtgärderna används så gör Managed Print Solutions skrivarna till säkerhetstillgångar. Den här typen av lösning kommer förmodligen att bli allt vanligare. 80 % av beslutsfattarna i Europa säger att de kommer investera i dokumentsäkerhet inom de kommande 1–2 åren. När förändringens vindar blåser i informationssäkerhetsvärlden kommer de som är beredda att investera i nya tekniska lösningar ligga steget före.

Förstärk cybersäkerheten på kontoret

32 % av alla företag i Europa har drabbats av cyberbrottslighet. Ta reda på hur du kan skydda ert IoT-anslutna kontor med vår rapport för en säker arbetsplats

LADDA NER RAPPORTEN

Male on computer looking at screen

Liknande lösningar

Upptäck mer

Ta reda på hur Canons lösningar för informationssäkerhet kan hjälpa ditt företag


KONTAKTA OSS