ARTIKEL

Ändra ekonomiavdelningens rykte

Därför måste CFO:er agera nu på digital transformation

Ladda ner guiden

En guide för att transformera finans i en hybridmiljö

Så här utvärderar du företagets digitala mognad

Ladda ner guiden

Woman speaks to men in a meeting

Transformera finans

Idag säger fyra av fem yrkesekonomer att deras avdelning inte håller jämna steg med resten av organisationens planer för digital transformation, vilket medför problem med produktivitet, kostnad och effektivitet. Ekonomiavdelningen har traditionellt sett förlitat sig på manuella processer som antingen ger dem problem att hålla jämna steg med, eller aktivt motarbetar, förändringstakten. Faktum är att 66 % av ekonomerna säger att de är mer pappersberoende än någon annan företagsfunktion[1], samtidigt som 88 % erkänner att de kämpar för att hålla jämna steg med företagets digitala mål.

Avsaknaden av progressiv innovation som verkar finnas på ekonomiavdelningar kan även svara för intrycket att det endast existerar som ett kostnadsställe. Men med de digitala, automatiska och optimeringsinriktade möjligheterna som finns för moderna ekonomiavdelningar kan ingenting vara längre från sanningen. Trots att det är en omfattande uppgift kan ett välgrundat och genomtänkt förhållningssätt till digital transformation leda till mycket högre effektivitet och kassaflöde inom företaget. Det kan även bidra till att återinföra ett bättre samarbete mellan team och avdelningar inom företaget som helhet.

Så hanterar du övergången till digital transformation

Företag försöker ofta bli ”fullständigt digitala” för tidigt och hoppas på en transformation över natten. Verkligheten är däremot att det är för komplicerat och omvälvande för att ske i ett enda steg, så det är nödvändigt att anamma en hybrid organisation. Det är även viktigt att se till att processer fortfarande fungerar med olika kombinationer av digitala och analoga arbeten under konverteringen för att säkerställa bästa möjliga sammanhållning inom verksamheten.

En lämplig strategi är att börja med att bryta ned den digitala transformationen i funktion per funktion, process per process, till och med dokument per dokument, och ta itu med de pappersbaserade, manuella eller dåliga processerna först. Det är en särskild utmaning för ekonomiavdelningar som fortfarande är beroende av manuella processer och äldre system. Däremot blir den digitala transformationen mycket mer hanterbar om den implementeras i en jämn takt. Övriga förberedelser är bland annat att ta fram stadiga grunder innan digitalt förbättrade affärsmodeller införs, till exempel att implementera rätt teknisk infrastruktur och se till att personalen har digital kompetens.

Transformera ekonomiavdelningen till en vinstmaskin

Den huvudsakliga källan till konkurrensmässiga fördelar för företagen är hur effektivt betalningsprocesserna utförs.[1] Därför är det så viktigt att den digitala transformationen av ekonomiavdelningen lyckas.

Finans måste ta sig fram till 2000-talet. Det är en ny värld med nya utmaningar (kassaflödeshantering, bedrägeri, översikt över och rapportering om likvida medel, påverkan av efterlevnad och bestämmelser, för att nämna några). Det finns dock ny digital teknik som kan hjälpa till med att lösa de nya utmaningarna – det är nödvändigt för finansfunktionen att anamma dem. Nu.

Den digitala resan är viktig för att ändra både den interna och externa uppfattningen att finansfunktionen är ett långsamt, föråldrat kostnadsställe till att vara en högpresterande vinstmaskin som levererar äkta affärsvärde och bidrar till företagets strävan efter innovation på alla nivåer.

Även små steg på vägen mot transformation kan ge stora resultat. Att automatisera centrala processer gör det till exempel omedelbart enklare att hämta kompletta fakturor eller kvittolivscykler. Det ger bättre kassaflöde och hantering av likvida medel från den större översikten via P2P-automatiseringen och dess förbättrade hantering av indirekta kostnader. Oavsett om det sker lokalt, via SaaS eller via en tjänsteleverantör blir det enklare att upprätthålla bästa praxis med automatisering i och med att stegvisa och obligatoriska åtgärder kan vidtas.

När en ekonomigrupp är redo att optimeras kan äkta lönsamhet i hela funktionen bli verklighet. 23 % av företagen har automatiseringsteknik för både inköp och ekonomi på plats, men utan integreringen som förbättrar den digitala transformationen helt.[2] Företagsteknik har identifierats som någonting som i synnerhet kan bidra till att stärka samarbetet mellan finans och inköp. För stora, rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter som fakturahantering, hämtar och validerar robotiserad processautomatisering (RPA) data på ett intelligent sätt och interagerar dem på ett säkert sätt med andra företagsprogram, vilket ökar snabbhet och noggrannhet samtidigt som det sänker kostnaderna. RPA anses även kunna bidra till att viktiga företagsbeslut kan fattas på ett snabbare och smartare sätt.[3]

Den faktiska implementeringen av de här avancerade och automatiserade teknikerna utgör en verklig chans för ekonomiavdelningar på företag i alla storlekar och former för att skapa nya rykten om att vara vinstmaskiner med ökad effektivitet. Genom att göra sig av med det tidigare ryktet om att vara en avdelning som absorberar administration kan ekonomiavdelningen bli något på det moderna företaget som erbjuder äkta insikt, innovation och, viktigast av allt, lönsamhet.

Lär dig att omforma ekonomiavdelningen

Liknande lösningar

Upptäck mer

Prata med Canon om att transformera din finansfunktion

Prata med vårt team