Det obegränsade kontoret

Skydda ditt IoT-anslutna kontor

Hur förberedd är du för säkerhetshot på Internet of Things (IoT)? Ta reda på det i den här översikten.

LADDA NER INFOGRAFIKEN

Man with clipboard working on servers

IoT:s inverkan på kontorets säkerhet

I dagens moderna kontorsmiljöer används anslutna enheter och teknik överallt, därför har det blivit en allt större utmaning att hantera säkerheten.

Det är enkelt att dra nytta av IoT, men det är även viktigt att förstå vilka risker det kan innebära. I Canons översikt går vi igenom riskerna och ger tips på hur du kan skydda kontoret.

Skydda kontoret

Den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång 2017 var 3,07 euro - har du råd att förbise dessa säkerhetsluckor?

LADDA NER INFOGRAFIKEN

Four people in a meeting with a woman looking at her laptop
Man working at computer with multi-coloured screen in the background

Skydda det uppkopplade kontoret i fyra steg

Sätt cybersäkerheten i centrum för den internetanslutna arbetsplatsen och undvika några vanliga fallgropar med IoT

Ta reda på hur Canons IoT-kontorslösningar kan göra ditt uppkopplade kontor säkrare

KONTAKTA OSS