ARTIKEL

Hur ungdomar hittar egna vägar till jobb och drömmar

Canon firar ett långt hållbart partnerskap tillsammans med My Dream Now.

Social hållbarhet

Social hållbarhet för Canon

Sedan 2014 har My Dream Now haft ett långsiktigt och starkt partnerskap tillsammans med Canon. Tack vare engagerade medarbetare och insatser för social hållbarhet har My Dream Now och Canon tillsammans inspirerat ungdomar att hitta egna vägar till jobb och drömmar.

My dream now intervju med Canons HR-chef och hållbarhetschef

Vikten av att investera i social hållbarhet och ett långsiktigt samarbete. Vad betyder social hållbarhet för Canon, hur påverkar det arbetsmiljön och medarbetare? Kristina Forsmark-Mattsson, HR-chef och Bodil Nordin, Hållbarhetschef intervjuas av My Dream Now.

Ett partnerskap för ett mer hållbart samhälle

Social hållbarhet är något som är väldigt viktigt idag. Och det ser vi om man pratar om hållbarhet rent generellt, så är utmaningen med hållbarhet just att låta den sociala håll-barheten ta lika stor plats som den ekologiska hållbarheten. Det är den samverkan som man är ute efter, att uppnå ekologisk hållbarhet samtidigt som man gör det på ett socialt hållbart sätt, berättar Bodil.Det här är något som blir viktigare och viktigare för unga människor. Vi ser idag att de som söker jobb, de vill arbeta för företag som har värderingar som de själva kan ställa sig bakom och känna att de jobbar för ett företag som tar sitt ansvar.

- Bodil Nordin, Hållbarhetschef på Canon.


De effekter vi har sett är framförallt engagemanget hos medarbetarna. Men också att få vara en inspiration till ungdomar som kanske saknar förebilder, som kanske inte känner någon som har ett inspirerande jobb. Så det är otroligt givande för båda parter

- Kristina Forsmark-Mattsson, HR-chef på Canon.

My Dream Now främjar sociala hållbarhet och prioriterar områden med stor potential där många unga saknar vuxna förebilder i arbetslivet. I samarbete med partnerföretag skapas möten mellan människor och samverkan mellan skola-arbetsliv.

My Dream Now arbetar för att hjälpa unga att hitta sin egen väg till drömmar och jobb. Att vara partner är inte bara ett ensidigt utbyte utan partnerskapet främjar även företaget och dess medarbetare.

För Canon är My Dream Now en fantastisk partner som vi kan jobba med, för att just kunna göra ett bidrag till social hållbarhet i vårt närområde.

Är du intresserad att veta mer om ett partnerskap med My Dream Now? Maila oss här!

Upptäck mer