Artikel

Så utnyttjar du ditt förlags tillgångar

Dra nytta av värdet hos ditt material med digitalt tryckt

An array of revived literature by Goloseo

Undvik risker i förlagsbranschen

Ett bra material må vara den viktigaste faktorn i förlagsvärlden, men utmaningen för förlag är att få ut mesta möjliga värde av materialet och samtidigt minimera riskerna. Historiskt sett har boktryck resulterat i tunga investeringskostnader, bland annat för offsettryck i stora volymer, lagerhållning och distribution, samt den beräknade kostnaden för att förvara eller göra pappersmassa av returupplagor när bokens kommersiella livscykel är slut.


Andrew Franklin, som skrivit i brittiska tidningar som ”The Bookseller” och ”Profile Books” om förlagsvärlden, presenterade förlagets perspektiv på vinst: ”Utgivning är en riskabel verksamhet – varje bok är en utmaning som ska täcka sina kostnader. Vissa gör det och är utomordentligt lönsamma. Framgångarna subventionerar besvikelserna.”


Nackdelen med den här kommersiella verkligheten har varit en tendens till motvilja mot risktagande bland många förlag som inte vill chansa på material riktat sig till en nischad målgrupp eftersom de inte vill ställas inför de ekonomiska konsekvenserna av osålda lager av en svag titel.

A woman looking through a shop window at a rack of books

De långsiktiga riskerna med motvilja mot risktagande

Tom Weldon, vd på Penguin Random House UK, uppmärksammade följderna för förlagsbranschen år 2016 när han sade: ”När ett förlag har en bästsäljare är det enkelt att bara fortsätta att ge ut det som såldes igår. Men det finns otroliga författare där ute som vi inte tar in. Hela branschen behöver ändras.”


Weldon betonar innebörden av det här tankesättet för mångsidighet bland material, och hävdar att den här motviljan mot risktagande kan påskynda utgivningens långsiktiga tillbakagång. Det är denna överdrivna försiktighet från förlagens sida, i kombination med lättillgängliga och billiga print-on-demand-tjänster, som har stimulerat de senaste årens egenutgivningsfenomen.

Utvecklingen med kostnadseffektiv, digital bokproduktion skapar möjligheter för förlag att tänka på nya, kreativa sätt att tjäna pengar på tillgångar som de innehar upphovsrätt på, och att bli mer öppna för att ta risker med det material de tar in.


En av de främsta fördelarna med digitaltryck är att en produktionsupplagas livslängd blir irrelevant – med effektiviserad teknik och digitala arbetsflöden går det att trycka en enstaka bok och färdigställa den på några minuter från en tryckfärdig digital fil.


Digitalproduktion av små upplagor visar redan förlag möjligheterna till flexiblare produktion och distribution. Och för hanteringen av bokens livscykel ger metoden ett strategiskt samarbete mellan tryckerier och förlag med att minska försäljningsriskerna och öka försäljningen genom att produktionen anpassas till den faktiska efterfrågan.

Nytt liv från arkiven

Det finns stor potential för förlag att dra nytta av sina materialtillgångar via print-on-demand. Med dagens effektiviserade process mellan förlag och bokproducenter är det möjligt att leverera en enstaka bok on-demand, vilket utmanar den traditionella förlagsbranschen.


Det München-baserade förlaget Goloseo specialiserar sig till exempel på att nylansera barnlitteratur i både tryckt och digitalt format. Genom att dra nytta av digitalt boktryck ger de ut små upplagor av äldre böcker på flera språk, vilket gör flerspråkig utbildning enklare och hjälper människor med ett annat modersmål att lära sig nya språk.


Print-on-demand-modellen har positiv inverkan på utgivning av böcker på minoritetsspråk. Historiskt sett har det varit svårt eller dyrt för människor som talar ett mindre vanligt språk att få tillgång till ett brett utbud av litteratur. På samma sätt kan böcker för grupper med minoritetsintressen ges ut och förlag kan se nya möjligheter inom nischmarknader, utan att kompromissa med lönsamheten.


Faktum är att tryckning av enskilda titlar kan utvecklas till ett specifikt segment, precis som med Canons Signature Books. Företaget använder digital on-demand-produktion för att leverera runt 300 000 personligt anpassade böcker om året, och de arbetar med licensierat material från varumärken som Penguin, Beano, Disney, Marvel, Ladybird och Mirror.

Students studying   with printed text book

Från format på tillbakagång till dynamiskt material

På utbildnings- och teknikområdet har analoga utgivningsmodeller haft svårt att hålla jämna steg med onlinematerialens snabba tillgänglighet, och många observatörer har räknat ut de fysiska läroböckerna helt.


Men som det betonades på Future Book Forum 2017 erbjuder personanpassade print-on-demand-tjänster fantastiska möjligheter för utbildningsböcker att bli anpassade utbildningsmedel för studenter. En sådan anpassad bok kombinerar standardkärninnehåll och skräddarsytt material som hämtas från olika delar av ett resurshanteringssystem och uppfyller de unika utbildningsbehoven hos varje enskild elev.


Den tryckta texten kan kompletteras med onlineplattformar, video, ljudfiler och så vidare, genom att den tryckta boken placeras mitt i en palett av olika plattformar med skräddarsytt innehåll – dvs. det många kallar en ”smart bok”.


Det är uppenbart att förlag, till och med i dagens mer digitala tider, fortfarande kan lyckas på onlinemarknaden genom att utnyttja sina befintliga tillgångar. Nyckeln till förlagens framgång ligger i deras förmåga att hantera de befintliga resurserna optimalt och samtidigt maximera effektiviteten hos sina strategier.


Det är här det blir viktigt med en konsekvent, öppen dialog med boktryckerier och teknikleverantörer, eftersom båda parter kan bidra med värdefulla insikter genom sin expertis och branschkunskap. Det är tack vare det här triangulära samarbetet som förlag kan optimera sina leverantörskedjor och få ut mesta möjliga av sina tillgångar.

Skrivet av Tino Wägelein


Liknande lösningar

Upptäck mer

Ta reda på hur du får ut mesta möjliga av ditt material

Prata med vårt team