ARTIKEL

Samarbetets kraft

Nu är det dags att bygga upp ditt företag och lägga en stark grund för samarbetets kraft

Ladda ner rapporten

Vilket är det bästa sättet för att kommunicera med kunderna?

Få en bättre förståelse för samarbetets värde för att kunna förverkliga nya affärsmöjligheter

Ladda ner rapporten

What is the best way to engage with your customers?

KRAFTEN MED SAMARBETE EFTER COVID-19

Många verksamheter som tillhandahåller trycksaker är så fokuserade på sina kunder att möjligheterna för tillväxt och utveckling från den bredare leverantörskedjan ofta förbises. Kundcentreringen är givetvis viktig, men det är klokt att även utforska möjligheten för potentiella samarbeten med leverantörer och medarbetare som kan hjälpa din verksamhet.

Vid nästan varje kris hittar verksamheter nya och kreativa sätt att samarbeta på för att lyckas. Fördelarna med att utbyta information, nätverk och expertkunskaper med medarbetare är inte bara nya kommersiella möjligheter, utan även sänkta kostnader. I takt med att världen återgår till en ”ny normal” vardag är det nu dags att bygga en flexiblare verksamhet och lägga grunden för långsiktig framgång genom styrkan med att samarbeta.

Det innebär inte nödvändigtvis att återgå till hur det var tidigare. För många är det inte ens ett alternativ. Det här är en möjlighet att återställa relationerna i din leverantörskedja, med leverantörer, affärsrådgivare, oberoende handelsorganisationer och även med andra tryckerier, så att deras ambitioner överensstämmer både med dina nuvarande och framtida behov.

Hämta vår rapport för att få bättre förståelse för affärsmöjligheten från samarbete i leverantörskedjan och utforska vilka parter som du kan prata med för att få support. Och var inte rädd för att be om hjälp. Känslan av gemenskap, samarbete och tydlig kommunikation är viktiga faktorer för återhämtning och tillväxt efter COVID-19.

Upptäck mer

Så återupptar du samtal med kunderna efter COVID-19

PRATA MED VÅRT TEAM