Polomnis

Sarab-LOGO.jpg

”Bytet från den gamla skrivaren till Arizona föranleddes av vår gamla skrivares problem med bläckets vidhäftningsförmåga. Vi har fått mycket stöd från Canon."

Job ten Doeschate, företagsledare