University of Nottingham

Sarab-LOGO.jpg

"Vårt universitet utforskar den senaste tekniken, till exempel 3D-utskrift. Canons lösning har varit fantastisk – vi kan producera de fina, tunna modellerna som arkitektureleverna behöver.”

John Morgan, biträdande professor i arkitektur