ABC- Hero1

Armstrong Watson ingår partnerskap med Canon för att förverkliga sin 'Framtidsvision' Corporate Social Responsibility Strategy

Redovisningsbyrån Armstrong Watson hade en blandad skrivarpark som var både gammal, opålitlig och kostsam. Byrån hade också ett behov av att deras utskrifter skulle ske i enlighet med gällande policy för deras sociala ansvar – ett område som starkt påverkar klienters beslutsfattande. Genom ett nära samarbete med Canon har de kunnat vidareutveckla sina konkurrensfördelar och klara sina egna CSR-mål för miljöpåverkan – att minska pappers- och energiförbrukningen och att minska antalet utskriftsrelaterade enheter med mer än 70 %.

ABC-image1
ABC-image1

"Innan Canon gav några rekommendationer utförde de ett gediget arbete för att få en god inblick i vad som behövde förbättras och hur man skulle åstadkomma det. Att förstå våra klienters verksamheter är en filosofi som vi själva tror starkt på, så vi var helt övertygade om att Canon var partnern för oss."

David Clarkson, Commercial Director