UKE-hero1

Canon har tagit över hanteringen av nästan alla utskriftssystem vid University Medical Center Hamburg-Eppendorf, vilket lett till kostnadstransparens och förenklade arbetsflöden

Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf (UKE) behövde minska utskriftskostnaderna och anlita extern hjälp för komplicerade utskrifter. Trots en komplicerad befintlig struktur genomförde Canon en skräddarsydd MPS-implementering (Managed Print Services ) som täcker nästan alla utskriftsaktiviteter och som man beräknar ska minska kostnaderna med 16 procent på bara fem år.

UKE-image1.jpg
UKE-image2

"I dag fungerar supporten för skrivar- och multifunktionssystemen mycket bättre eftersom den sköts av Canons experter. På det här sättet kan vi på IT-avdelningen koncentrera oss på våra huvuduppgifter. Dessutom är utskriftskostnaderna mycket lägre än förut."

Florian Benthin, Head of Desktop Services