Eureco-hero1.jpg

Eureco-Pharma BV håvar in belöningen efter att ha tagit in sin digitala broschyrutskrift på kontoret

Eureco-Pharma BV är ett specialistföretag inom parallellimport av medicin och omförpackning. Företaget har en årlig omsättning på EUR 40 miljoner. Fram till förra året lade man ut tryckningen av patientbroschyrer på nederländska hos en extern leverantör. Det hade vissa nackdelar, till exempel ledtider på fyra veckor och bristande flexibilitet. Dessutom märkte företaget att outsourcingmetoden för tryckta broschyrer ledde till stort slöseri.

Övergången till intern tryckning av broschyrer gjorde att Eureco-Pharma kunde kapa ledtiderna från fyra veckor till endast ett dygn. Flexibiliteten i att kunna trycka broschyrer på begäran innebar att företaget har sett en betydlig minskning av slöseriet, och de sparar tusentals euro varje år. Man har också med framgång automatiserat viknings- och räkneprocessen tack vare Horizon-maskinen för vikning och skärning, vilket sparar arbetskraft.

Eureco-image1
Eureco-image2

"Fram till förra året accepterade jag nackdelarna med att lägga ut broschyrtryckningen på outsourcing och funderade aldrig över vilka möjligheter det fanns. Men när jag hade talat med en person från Canon insåg jag de potentiella fördelarna."

Jan de Kreij, Managing Director och ägare