DWF-hero1-1600x600

Barry Callebaut når framgång med Canon-lösning

DWF-logo.jpg

I en genomgång av sin verksamhet identifierade Barry Callebaut utskrifter som ett område i desperat behov av förbättring. Faktum är att utskrifter och underhåll befanns vara en av dess största enskilda kostnader, både vad gäller tid och pengar.

Resultat

Fjärrutskrift är nu enkelt och smidigt

Fjärrutskrift är nu enkelt och smidigt

Den nya lösningen hanteras centralt i HQ

Den nya lösningen hanteras centralt i HQ

Dubbelsidiga utskrifter har utökat hållbara utskrifter

Dubbelsidiga utskrifter har utökat hållbara utskrifter

Anställda kan dela och skriva ut jobb var som helst på bara några minuter

Anställda kan dela och skriva ut jobb var som helst på bara några minuter

Barry_Callebaut

Målsättning

För att kunna nå sina tillväxtmål behövde Barry Callebaut ett helt nytt arbetssystem i linje med sina strategiska grundbultar: innovation, kostnadseffektivitet, hållbarhet och expansion.

Utmaningar

• Den befintliga uppsättningen skrivare tog tid och resurser, både för vanliga anställda och IT-avdelningen

• De individuella skrivarna var svåra att hantera och underhålla

• Operationerna var långsamma och besvärliga

• Dyrt att integrera utskriftssystemet med andra kontor på olika platser

Uppdrag

En ny uppsättning av Canons multifunktionsenheter och en central utskriftsinfrastruktur infördes för att förse de anställda med problemfri och smidig utskrift och scanning.

Barry_Callebaut