PURCHASE TO PAY

Tillväxt som stöds av P2P-automatisering

Middle-aged man in shirt walks between warehouse shelving

En växande verksamhet

KEW Electrical är en av Storbritanniens snabbast växande oberoende grossister av elprodukter, och de har rykte om sig att ha en kundfokuserad personal och en lagertillgänglighet som möjliggör leverans samma dag.

Man in high visibility vest takes stock of boxes in electrical wholesaler warehouse

Effekten av snabb expansion

När företagets tillväxttakt började överskrida kapaciteten, tog ekonomiavdelningen manuellt hand om mer än 96 000 leverantörsfakturor per år. Hanteringen av enskilda papper gjorde det svårt att spåra periodiseringen av varor som tagits emot men inte fakturerats. Utan någon ordentlig översikt över kostnader, fick det snabbväxande företaget också underskott i kassaflödet..

KEW Elektrical behövde en lösning av processhanteringen som kunde byggas ut i takt med verksamheten.

Woman in office processes Accounts Payable paper invoices in front of computer

Digital omvandling med Canons Purchase to Pay

Genom att bilda ett strategiskt samarbete med Canon kunde KEW Electrical omvandla sin leverantörsreskontraprocess med en heltäckande automatiserad Purchase to Pay-lösning (P2P).

Det digitaliserade arbetsflödet automatiserar 80 % av KEW Electricals leverantörsreskontraprocess under en enda plattform, som automatiskt matchar, registrerar och arkiverar elektroniska fakturor enligt inköpsordernummer. Genom att arbeta snabbare och smartare via Canons Purchase to Pay-lösning kan KEW Electrical nu upprätthålla och stödja sin verksamhetstillväxt med hög produktivitet, komplett efterlevnad och tydlig överblick över utgifterna.

Man in shirt talks to man in high visibility jacket among rolls of electrical cabling in warehouse


FAKTUROR FÖRSVINNER INTE LÄNGRE I POSTHANTERINGEN OCH BEHANDLAS INTE FÖR SENT – TACK VARESNABB TILLGÄNGLIGHET OCH EFFEKTIVITET I DET AUTOMATISERADE SYSTEMET.

Tim Standing,
Ekonomichef på KEW Electrical

Automatiserade arbetsflöden för skalbar tillväxt

Genom att införa P2P-automatisering återfick KEW Electrical fullständig överblick och kontroll över kassaflödet och utgifterna. Den förbättrade köpkraften innebär att ingen extrapersonal längre behövs och att leverantörskostnaderna minskar – företaget kan till och med utnyttja betalningsrabatter genom att betala leverantörer snabbt.

På KEW Electricals exekutiva avdelning ger rapporterings- och dashboardfunktionerna i P2P-lösningen en tydlig överblick över hela leverantörsreskontraprocessen, vilket minimerar risken för bedrägeri och dubbla betalningar.

Den automatiserade lösningen har visat sig vara så framgångsrik i företagets ekonomiteam och på den exekutiva avdelningen att KEW Electrical nu även har lagt in Canons Purchase to Pay i sin övergripande kostnadshantering.VI HAR EN ENORM TILLVÄXTPOTENTIAL OCH VI VILL FORTSÄTTA ARBETA MED EN PARTNER SOM BÅDE KAN STÖTTA OSS OCH FORTSÄTTA DEN HÄR RESAN MED OSS.

Förändra verksamheten med snabbare, smartare lösningar från order till faktura – Purchase to Pay

Prata med vårt team