DWF-hero1-1600x600

Evercore skyddar sitt varumärke med hjälp av Canons färghantering

DWF-hero1-1600x600

Evercores infrastruktur för utskrifter består av ett litet rum för produktutskrift av till exempel kundportföljböcker, medan det finns en uppsättning med multifunktionella utskriftsenheter spridda över olika avdelningar för dagliga tryckbehov. Organisationen behövde en enhetlig lösning som förbättrade färgprecisionen för alla enheter samt förmågan att producera A5-tillämpningar och tjockare underlag för offentliga informationshandböcker och inbjudningar i A5-format.

Resultat

Automatiserat färghanterat utskriftsarbetsflöde och konsekvent produktivitet

Automatiserat färghanterat utskriftsarbetsflöde och konsekvent produktivitet

Högre produktivitet

Högre produktivitet

Färre klagomål

Färre klagomål

Varumärkesskydd för marknadsföringsavdelningen

Varumärkesskydd för marknadsföringsavdelningen

Evercore_objective

Målsättning

Garantera enhetliga färger för all tryckt kommunikation för att skydda varumärkets integritet.

Utmaningar

• Ojämn produktionskvalitet mellan olika maskiner

• Serviceavdelningen fick ta emot en stor mängd klagomål rörande reproduktion av varumärkesfärg

• Skydda varumärkets integritet

Uppdrag

Evercore fann att Canon förstod färgproblemen och dess förslag väl. Canon lade fram en omfattande färgkonsultation, inklusive utbildning för marknadsavdelningen. Canon har tagit över färghantering och ger löpande färgunderstöd via kvartalsvisa färghälsokontroller.