I-Pack tar total kontroll över produktionen med Canon

ipack-logo

I-Pack – baserat i Sarpsborg, Norge – har alltid varit duktiga på att skapa grafik och förpackningslösningar för POS-marknaden (Point-of-Sale). De har arbetat under olika namn och ägare sedan starten 1997 och samarbetat med ett antal ledande förpackningsföretag i Skandinavien och andra europeiska marknader.

Men 2013 kände dess grundare – Atle Andreasen - att företaget inte levde upp till dess potential. "Vi hade förlorat vår identitet", kommenterar Andreassen. Vid tidpunkten fungerade företaget mer som en lokal försäljningsorganisation för moderbolaget och Andreassen genomförde ett framgångsrikt uppköp för att föra verksamheten tillbaka till rötterna. Man bytte namn till i-Pack AS och specialistens nya strategi var att återgå till att leverera och, ännu viktigare, att producera högkvalitativa POS-material och specialförpackningar. Det långsiktiga målet var att bli bäst i klassen.

"Tack vare Canons support och teknik är vi på god väg att uppnå våra affärsmål."

Atle Andreasen, grundare

Resultat

Förbättrad leveranstid för Just-In-Time-förslag – från tre veckor till en vecka för vissa tillämpningar.

Förbättrad leveranstid för Just-In-Time-förslag – från tre veckor till en vecka för vissa tillämpningar.

Ökade månatliga volymer på 300 %

Ökade månatliga volymer på 300 %

Siktar på att öka volymerna med 25 % i slutet av 2015 och ytterligare 15 % år 2016

Siktar på att öka volymerna med 25 % i slutet av 2015 och ytterligare 15 % år 2016

Etableringen av den nyutvecklade i-Pack Digital-divisionen och ytterligare expansion med i-Pack Plast för trä-, plast- och ståltillämpningar och i-Pack Design & Communication för ursprunglig kampanjutformning

Etableringen av den nyutvecklade i-Pack Digital-divisionen och ytterligare expansion med i-Pack Plast för trä-, plast- och ståltillämpningar och i-Pack Design & Communication för ursprunglig kampanjutformning

ipack-objective

Målsättning

Utöka verksamheten för att bli ledande inom POS-lösningar

Utmaningar

• Kämpar för att möta kundernas efterfrågan på snabba färgjobb för POS-kampanjer som ofta är reaktiva

• Ingen kontroll över utskriftskvaliteten som påverkar kvaliteten på slutprodukten

• Outsourcing av korta utskriftsserier gav hög belastning på produktionslinjen

• Begränsad och dyr prototypprocess

• Ingen möjlighet att producera nya tillämpningar för vidare tillväxt

Uppdrag

Canon analyserade affärsstrategin och den bästa lösningen för kunden för att lägga till utskrift till serviceerbjudandet

• Canon och Arizona technology rekommenderades av den nya affärspartnern för den nya digitala divisionen

• Canon bjöd in företag till förlanseringen av Arizona 6000-serien i Vancouver

• Demonstration av produktivitet och mångsidighet över ett brett spektrum av olika media för kortare förpackningsserier, display- och kommersiella utskriftstillämpningar

• Canon stödde installationen och integreringen med befintlig mållinje

ipack-spare