DWF-hero1-1600x600

LO Media tar sig an digital omvandling tillsammans med Canon

DWF-logo.jpg

LO Media testade en grundläggande medieövergripande lösning från oss för att få ett smakprov på vad man kan uppnå. Teamet imponerades av teknikens potential och möjlighet att skapa personanpassad kundkommunikation via flera kanaler. Men av erfarenhet kände Lars att han behövde ett mer omfattande programvarupaket som helst skulle innehålla lokalt leverantörsstöd och utbildning för att maximera investeringen.

Resultat

Flytta till värdebaserad debiteringsmodell för att öka värdet för kunderna samtidigt som intäkterna ökar

Flytta till värdebaserad debiteringsmodell för att öka värdet för kunderna samtidigt som intäkterna ökar

Ändring av affärstänkande för att anta ett mer holistiskt perspektiv när det gäller kommunikation (identifiera mest effektiva kommunikationsform för enskilda projekt)

Ändring av affärstänkande för att anta ett mer holistiskt perspektiv när det gäller kommunikation (identifiera mest effektiva kommunikationsform för enskilda projekt)

Vann nya långsiktiga affärskontrakt

Vann nya långsiktiga affärskontrakt
Medieövergripande försäljning ger ungefär 1 miljoner NKR per år (över 100 000 euro)

Stärka utskriftsavdelningen

Stärka utskriftsavdelningen
Alla utskriftsjobb kommer via webb-till-utskrift, som uppgår till 5 miljoner NKR per år
Nya produkter som säljs via webb-till-utskrift-butiker ger ungefär 1 miljoner NKR per år

LO_Media

Målsättning

Att ta publiceringstjänster in i 2000-talet med cross-media för att stödja övergången till en total kommunikationsleverantör som också inkluderar digitala plattformar.

Utmaningar

• Motverka fallande utskriftsvolymer och kostnader genom att erbjuda integrerade kommunikationstjänster för att uppfylla kundens önskemål

• Använda utskrift när så är lämpligt och mest effektivt för att optimera dess värde

• Förstå hur man använder och säljer digitala publiceringslösningar

Uppdrag

• Canon föreslog investering i ett cross-mediapaket och den växande webb-till-utskriftstjänsten för att bibehålla utskriftsproduktionen.

• Canon genomförde individuella utbildningsprogram för kunden i cross-media.

• Fortlöpande support från Canons affärskonsult för att hjälpa företag att tillföra värde till nya digitala tjänster och utforska nya möjligheter samt arbetsmetoder.

LO_Media