LBN-hero1

Serviceinnovation driver effektiv utskriftsstrategi framåt

Liksom många andra lokala myndigheter var Newhams stadsdelsförvaltning i London tvungna att skära ned på sina kostnader och öka sin effektivitet. Canons fjärråtkomstlösning gjorde att man snabbare kunde lösa slutanvändarnas problem med informations- och kommunikationsteknik och minska belastningen på sina interna resurser. Antalet ärenden som löstes vid första försöket ökade med 30 procent och lösningen var så lyckad att man började använda den för alla stadsdelsförvaltningens multifunktionsenheter.

LBN-image1

"Fjärrdiagnostik och fjärrunderhåll är vanligt inom IT, och vi tänkte att ett liknande upplägg skulle kunna innebära betydande förbättringar för vårt utskriftssystem. Dessutom förstod vi att vi då också skulle kunna få bättre förståelse för trenderna i vår skrivaranvändning, vilket skulle vara till stor hjälp i utformningen av vår framtida utskriftsstrategi."

Gary Sussex, ICT Services Manager