GEV-hero1

GEV rör sig närmare visionen av det papperslösa kontoret

GEV är ett företag som säljer reservdelar till köksutrustning. Man har som mål att 97 procent av alla beställningar ska expedieras samma dag, och man skapar cirka 3 500 kundfakturor och fraktsedlar per månad. Med så mycket pappersarbete innebar företagets manuella dokumenthanteringssystem att mycket tid gick åt till att söka efter information. Med Canons hjälp har VD:ns vision om ett papperslöst kontor blivit verklighet.

GEV-image1
GEV-image2

"Jag ville ha något robust och lättanvänt som kunde anpassas efter våra behov. Det finns många välutformade dokumenthanteringslösningar på marknaden, men för ett litet företag som mitt, med sju anställda, skulle många av dem inte löna sig."

Friedrich Staller, Managing Director