Account Center

Account Center

Maximera avkastningen från din storformatsutskrift med Account Center. Denna unika kostnadsallokeringsprogramvara spårar all aktivitet i ditt storformatsutskriftssystem. Övervaka utskrift, kopiering och skanning och allokera kostnader för specifika projekt eller avdelningar. Omvandla ditt kostnadsställe för storformatsutskrifter till ett vinstgivande ställe med Account Center.

Fördelar

  • Alla utskrifts-, kopierings- och skanningsaktiviteter i storformat spåras på den centrala Power Logic-styrenheten
  • Styrd åtkomst till ditt -bredformatsutskriftssystem där giltig kontoinformation krävs förhindrar obehörig åtkomst
  • Bekväm datainmatning vid arbetsstation eller manöverpanel på lokal storformatsskrivare för kostnadsallokering
  • Fritt definierbara fält och värden för flexibla arbetsflödesalternativ

Alla egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på Account Center

Fullfjädrad, flexibel jobbspårning


Account Center kan konfigureras att fungera i miljöer med en eller flera storformatsutskriftssystem. Konfigurera spårningsinformation för kostnadsallokering en gång och spåra konsekvent information på alla s storformatsutskriftssystem i din organisation.
Account Center strömlinjeformar kostnadsallokering och avkastning och har inbyggda gränssnitt till populära tredjepartspaket. Det överför all redovisnings- och debiteringsinformation till tredjepartstillämpningar, vilket eliminerar tidsödande och felskapande manuell datainmatning.

Strukturerat för att maximera jobbspårning


Account Center består av Account Console och Account Logic, som tillsammans ger dig de funktioner och den flexibilitet du behöver.

Account Console


Detta är ditt gränssnitt till Account Center, där du kan definiera alla fält som ska fångas in. Fält och värden kan anpassas helt för att passa dina projekt och företagets arbetsflöde.

Account Logic


Account Logic finns i Power Logic Controller och spårar all information som definierats i Account Console. Den upprätthåller och bekräftar redovisningsinformationen vilket förhindrar obehörig utskrift, kopiering och skanning.
Den här produktstrukturen erbjuder stor flexibilitet i miljöer med flera system. En Account Console-tillämpning låter dig definiera spårningsinformation som krävs från alla TDS-system med Account Logic på nätverket.