Client Tools

Client Tools

Kostnadsfria klientverktyg för storformat gör det enklare att förbereda, förhandsgranska och sända tekniska dokument till olika destinationer. Du kan använda denna plotterprogramvara för att sända jobb till en storformatskrivare, till en intern utskriftsavdelning eller för att skicka digitalt material till online-tjänster. klientverktyg för storformat gör det enkelt att skriva ut genom att ge kunderna ett enda användargränssnitt för det dagliga arbetet och eliminera komplexitet samt minska tidsåtgången.

Fördelar

  • Använd ett verktyg för att sända jobb till flera destinationer
  • Bearbeta olika filtyper i batch, inklusive PDF, DWG, DWF, DWFx, TIFF och HPGL
  • Exakt WYSIWYP-förhandsgranskning ger färre misstag
  • Fullständig integrering med Adobe Reader för bearbetning och utskrifter av PDF-filer med hög kvalitet
  • Lägg till vattenmärken och stämplar på ett enkelt sätt

Alla egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på Client Tools

Skicka till olika mottagare


Kostnadsfria klientverktyg för storformat gör det enklare att förbereda, förhandsgranska och sända tekniska dokument till olika destinationer. Alternativen för sändning av utskriftsjobb inkluderar:
Din lokala -skrivare. Du kan skriva ut direkt till en -storformatsskrivare.
Flera interna skrivare. Du kan skriva ut direkt till flera skrivare som är anslutna via Repro Desk Studio.
En intern utskriftsavdelning. Du kan skicka dokument för utskrift till en intern utskriftsavdelning via Repro Desk.
En extern reproleverantör. Du kan skicka dokument till en repro-leverantör via internet för utskrift med Repro Desk software.

Enkelt verktyg för sändning av jobb för CS2400-serien


Publisher är en del av klientverktyg för storformat och är ett praktiskt Windows-baserat program för batch-utskrift av dokument till skrivare i CS2400-serien.
Publisher har stöd för många olika filtyper, inklusive PDF, DWG, DWF, DWFx, TIFF och HPGL. Det är helt integrerat med Adobe Reader för utskrift och bearbetning av PDF-filer med hög kvalitet. Enskilda dokument kan förhandsgranskas innan utskrift med den exakta förhandsgranskningen av WYSIWYP-typ (What You See Is What You Print), som visar exakt hur de kommer att skrivas ut på den valda skrivaren och gör det möjligt att kontrollera innehåll och utskriftsinställningar.