ONYX Textile Specifikationer

Textilverktyg

Steg och upprepa


Färgkombinationer


Färgkonfigurationsgenererare

Produktivitetsverktyg

Böcker med färgprover


Oproportionerlig skalning


Kapsling med förhandsvisning


Förbättrade skärtekniker


Anpassade sömnadsmarkeringar

Innovationer för färg

Chromaboost™


Spektralkalibrering


Färgrestriktioner för special- och punktfärg