CANON EUROPA N.V.
3 ÅRS KAMPANJGARANTI FÖR LAMPOR
VILLKOR

Kampanj och arrangör

1. Arrangören är Canon Europa N. V., registrerad på Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan kallad ”Canon”).

2. För de utvalda Canon-produkterna (”Kampanjprodukter”) som anges nedan omfattar den här 3-åriga lampgarantikampanjen (”Garantikampanj för lampor”):

a) kostnadsfritt byte av högst tre felaktiga lampor mot nya lampor.

b) kostnadsfri leverans av den nya lampan till adressen som anges av deltagaren.

c) kostnadsfri återvinning vid byte av lampa.

Kampanjperioden

3. Kampanjen är giltig till och med den 29 Februari 2020. Alla kvalifiserade produkter måste vara registrerade före 29 April 2020. Kampanjprodukter måste köpas inom kampanjens giltighetsområde (enligt nedan) från en auktoriserad Canon-partner. Inköpsdatum för produkten måste bekräftas med ett giltigt kvitto. Observera att produkterna måste registreras inom 60 dagar från inköpsdatum.

Kampanjområde

4. Kampanjprodukterna måste köpas på och registreras för en adress i något av följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Kampanjprodukter

5. Canon kan lägga till eller ta bort produkter från erbjudandet. Besök sidan för erbjudandet för den senaste informationen om produkterna under kampanjen.

6. Kampanjprodukterna måste vara nya och äkta Canon-produkter och måste ha sålts och distribuerats till återförsäljare från Canon-företag i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz (EES). Kontrollera med din återförsäljare att så är fallet, så att du inte blir besviken. Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (inklusive men inte begränsat till parallellimporterade eller "grå" produkter) omfattas inte av den här kampanjen. För att läsa mer om parallellimporterade produkter, klicka här.

7. Kampanjprodukter måste registreras inom 60 dagar från inköpsdatum för att vara berättigade till kampanjvillkoren. Om du vill registrera en produkt kan du skicka din ansökan enligt anvisningarna nedan.

7.1 Det här erbjudandet är tillgängligt endast för slutkunder.

7.1.1 Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

Hur du registrerar din produkt och gör anspråk på lampgarantin

8. Alla deltagare måste vara över 18 år. Genom att delta i kampanjen och registrera din produkt samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte är 18 och/eller inte vill vara bunden av villkoren i den här kampanjen, vänligen skicka inte in någon ansökan.

9. Registrera dig för och gör anspråk på lampgarantin genom att fylla i och skicka in ett ansökningsformulär online och registrera din produkt (samt ange giltigt serienummer* för produkten) inom 60 dagar efter att du köpt produkten. Registreringar som kommer in mer än 60 dagar efter att produkten köpts kommer inte att accepteras av Canon. Deltagarna behöver scanna, ladda upp och bifoga ett giltigt inköpsbevis till onlineformuläret (t.ex. ett kvitto eller bekräftelse på onlinebeställning och betalning). Observera att en följesedel inte accepteras som giltigt inköpsbevis.
* Om du vill ha hjälp med att hitta serienumret klickar du här.

10. När ansökan har godkänts får deltagarna en bekräftelse via e-post om att anspråket har godkänts och produkten har registrerats. Om du inte får en bekräftelse via e-post inom 8 arbetsdagar efter att du skickat din ansökan kan du kontakta vår Claim Hotline på +46 8 519 923 69. Se till dig att förvara den bekräftelse du fått via e-post säkert, eftersom den kan behövas som bevis på din förlängda garanti om du vill ha garantiservice. Den nya lampan skickas till den angivna adressen kostnadsfritt.

11. Canon förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla felaktiga, ofullständiga eller ogrundade anspråk.

Friskrivningsklausuler

12. Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

13. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

14. Canon förbehåller sig rätten att när som helst annullera, modifiera och/eller ändra denna kampanj utan att detta medför något ansvar för Canon, men kommer i så fall att sträva efter att minimera påverkan på deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.

Skydd av personuppgifter

15. Canon Europa N.V. är personuppgiftsansvarig för tillämpliga lagar och förordningar kring skydd av personuppgifter när det gäller personuppgifter som tillhandahålls av deltagare i samband med denna kampanj. Kontroll och behandling av personuppgifter, oavsett om det sker av Canon eller någon av dess godkända tredje parter, är helt i enlighet med nödvändiga datasekretesslagar och förordningar. Personuppgifter kommer endast att lagras och bearbetas av Canon eller dess godkända tredje parter i syfte att administrera kampanjen och lampgarantiserviceåtagande om inte annat avtalats. Om deltagare inte vill att deras kontaktuppgifter ska användas i marknadsföringssyfte eller att Canon kontaktar dem i framtiden angående liknande kampanjer ska de INTE kryssa för rutan för godkännande av sådant bruk när de fyller i ansökningsformuläret. Detaljerad information om hur Canon hanterar personuppgifter finns i Canons Sekretesspolicy för företag.

Lag och jurisdiktion

16. Ingenting i denna kampanj skall inskränka några rättigheter du har som konsument.

17. Så långt lagen tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem och denna kampanj styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i England och Wales.

18. Som konsument har du eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokal domstol. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa regler och villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.