TJÄNSTER

Hantering av kundkommunikation online

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Förbättra kundupplevelsen med molnfunktioner

Hantering av kundkommunikation (CCM) online är mer än att bara förbättra dokumentproduktionen, det är ett steg mot att uppnå en kundcentrerad och kostnadsbesparande metod för att förbättra kundupplevelsen som uppfyller alla krav.

Integreringsprocesser och kanalhantering kan öppna en ny dialog för affärskommunikationen. Flytta till en fullständigt integrerad, molnbaserad tjänst och utnyttja Canons unika CCM-kundprogram.

Det här erbjuder vi

Bearbetningstjänster

Bearbetningen effektiviseras genom skriven kommunikation som är klar för önskad typ av leverans från mottagna kunddatafiler.

Leveransservice

Klara filer finns tillgängliga för att lämnas tillbaka till kunden för vidare bearbetning och/eller leverans till slutanvändarkunden.

Utskrifts- och postservice

Lägg mer tid på kärnverksamheten genom outsourcing av produktion och leverans av utskrifter och post till Canons expertteam.

E-posttjänst

Helformaterad kommunikation går ut till slutanvändarkunderna via e-post, med spårning för att sortera rapporter om studsade e-postmeddelanden.

Bounce to Print-tjänst

Säkerställer automatiskt att all kommunikation går igenom, med leverans av utskriftsklara filer om e-postmeddelanden har studsat eller misslyckats efter flera försök.

Delivery Methods

Leveransmetoder

Fullständigt integrerade

Canon hanterar dina mottagna data som bearbetas, formateras till kommunikationsutdata och förvaras säkert i molnet.

Kunniga resurser

Vår personal är mycket kunnig på att omvandla data till personlig, målinriktad kommunikation som uppfyller kraven.

Molnvärd

Säker fjärråtkomst ger en CCM-lösning utan dyra licenser eller interna specialister.

Woman sat on the floor beside a mustard-coloured sofa with open laptop resting on her legs smiles as she looks at her pink smartphone.

Hämta innehåll

Two women in soft focus look over a tablet device as downlights glimmer in the foreground.

Leverans i flera kanaler

Utöka leveransmöjligheterna och spara resurskostnader med en plattform för hantering av kundkommunikation som hanteras via en enda kontaktpunkt – lokalt och i molnet.

Använd teknik för att förbättra kundupplevelsen med en plattform för hantering i molnet.


Nya system, till exempel Canons kommunikationsplattform, är oundgängliga för att behålla befintliga och nya kunder.

– Markus Stricker, Managing Director, MSP

Relaterade tjänster och lösningar

Close-up of a man resting his left hand on a laptop keyboard while holding a mobile phone in his right hand, with out of focus background.

Hantering av kundkommunikation

Utforska nya sätt att engagera kunder genom att använda våra digitala kommunikationslösningar.

Upptäck ett nytt sätt att arbeta med Canon Business Services.

PRATA MED VÅRT TEAM