Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Kundrekrytering

Dynamiska lösningar som ger en snabbare och smidigare kundresa.

Rekrytering är ett av de viktigaste sätten för företag att kommunicera med kunder och bygga upp bra relationer.

Om du använder ett långsamt manuellt rekryteringssystem som inte uppfyller behoven hos dagens konsumenter kan företaget bli lidande.

Fördelarna med vår teknik för kundrekrytering

Benefits Benefits

Accelerera kundresan

Digitala arbetsflöden ökar produktivitet och minskar antalet förseningar

Benefits Benefits

Få mer synlighet

Automatisk övervakning ger bättre processtyrning

Benefits Benefits

Uppfyll behoven hos en digital tidsålder

Tillhandahåll en anpassad, flerkanalig rekryteringsupplevelse

Benefits Benefits

Lagra kunddata säkert

Digital arkivering skyddar data och ger enkel granskning

En smartare lösning för studentantagning

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Förbättrad användarvänlighet och lägre arbetsbelastning ledde till en direkt kostnadsbesparing på 30 000 euro per år.

André Jeursen

Chef för utbildning och examinering, Maastrichts universitet

Utmaningen

University of Maastricht School of Business and Economics behövde bearbeta sina 6 400 årliga ansökningar snabbare, för att snabba på antagningarna och underlätta personalens arbetsbörda. Det papperstunga, manuella registreringssystemet ledde även till fel och det gick inte att övervaka ärendestatus eller hur lång tid processen tog.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Lösningen

Vi har utvecklat ett automatiserat antagningssystem som sorterar varje sökandes information i en enda digital ärendefil, för enkel åtkomst. Systemet ger såväl realtidsövervakning som felrapporteringsfunktioner, som automatiserade förfrågningar om saknad information och tidsgränsaviseringar.

Fördelarna

Förutom att avlasta personalen ledde snabbare antagningar till årliga besparingar på 30 000 euro – ej medräknat de som gjordes genom att reducera mänskliga fel. Bättre rapporter hjälpte även ledningen att ta full kontroll över antagningsprocessen så att studentantagningen kunde förbättras.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Öka kundengagemanget genom att leverera en smidigare, mer personanpassad rekryteringsupplevelse.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar det

Differentiera din verksamhet med mer dynamisk, engagerande rekrytering.

Relaterade lösningar

Undersök mer