Canon för finansiella tjänster

Fin-Hero

"Innan Canon gav några rekommendationer utförde de ett gediget arbete för att få en god inblick i vad som behövde förbättras och hur man skulle åstadkomma det. Att förstå våra klienters verksamheter är en filosofi som vi själva tror starkt på, så vi var helt övertygade om att Canon var partnern för oss."

David Clarkson, Commercial Director Armstrong Watson

Informationshanteringslösningar och -tjänster skapade av specialister

Canons affärslösningar och tjänster för finansiella tjänster kan förenkla, automatisera och effektivisera processer, samtidigt som de minskar dina kostnader och möjliggör mer personliga kunderfarenheter. Det är här pappersprocesser möter den digitala världen. Utmaningen för bankinstitutioner är att hantera övergången till det digitala, samtidigt som de ger enastående kundservice och förblir kompatibla med ständigt föränderliga regler.

Reglerna har utvecklats vid sidan av den snabba tillväxten av finansiella produkter och råd, vilket genererat mer administration för finansiella institutioner. Förtroende är en central fråga. Cyberattacker på olika högprofilsinstitutioner har gjort säkerheten av känsliga data till ett stort bekymmer.

Våra lösningar och tjänster

Canon arbetar med några av världens ledande finansiella organisationer inklusive banker, försäkringsbolag och kapitalmarknader. Våra lösningar kan hittas överallt från kontoret till postrummet. Vi hjälper beställare kapa kostnaderna för viktiga processer såsom rekrytering av nya kunder genom att förenkla och rationalisera viktiga system, liksom ökad automatisering och digitalisering av pappersbaserad administration.

Vårt tillvägagångssätt möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt som anpassas till organisationens behov, i en takt som passar er. Du har också möjlighet att ha direktkontakt med oss, eller gå genom vårt nätverk av partners. Våra lösningar är tillgängliga som tjänster, som kan förenkla din hantering och administration.