DAGENS HYBRIDARBETE: NIO FRÅGOR SOM HJÄLPER DIG ATT NAVIGERA I DEN NYA ARBETSVÄRLDEN

Vårt arbetssätt har förändrats – permanent. Vilka frågor bör du ställa?

Det är inte lätt att definiera en hybridarbetsmodell. För att underlätta effektivt beslutsfattande kring hybridverksamheten måste organisationernas ledare verkligen fundera över sina medarbetare och processer. I Dagens hybridarbete: nio frågor som hjälper dig att navigera i den nya arbetsvärlden beskriver vi de frågor du bör ställa och de åtgärder du behöver vidta för att se till att du kan förverkliga möjligheterna i den nya arbetsverkligheten.

Vad är ditt kontor egentligen till för?

  • Jämför olika arbetssätt och förstå de kulturella faktorer som påverkar attityder gentemot hybridmodellen
  • Få den senaste statistiken om sambanden mellan distansarbete, samarbete och produktivitet
  • Bli inspirerad av branschledarna som omdefinierar arbetsplatsen, från Silicon Valleys stora omarbetning till effektiva, mindre ändringar som digitalisering av arbetsflöden

Är din digitala transformation tillräckligt transformerande?

  • Se hur oöverträffade nivåer av digital anpassning under pandemin har förbättrat affärsprocesser
  • Förstå vikten av samarbete och samma åtkomst till verktyg och information i hybrideran
  • Utforska hur digital transformation kan se ut under de kommande fem åren, från enklare samarbete till metaverse

Vad har ditt företag lärt sig av arbete hemifrån?

  • Jämför tidigare prognoser om arbete hemifrån med dagens verklighet som backas upp av banbrytande forskning och kundreferenser
  • Upptäck de största utmaningarna med att upprätthålla effektiv produktivitet i en hybridorganisation
  • Se hur intuitiva och automatiserade dokumentarbetsflöden hjälper dina medarbetare att behålla lugnet och vara kreativa

TA VARA PÅ MÖJLIGHETERNA I DEN NYA ARBETSVÄRLDEN

Att få svar på frågorna ovan är bara början på din resa. Dagens hybridarbete: nio frågor som hjälper dig att navigera i den nya arbetsvärlden innehåller allt du behöver för att omvandla dina nya utmaningar med hybridarbete till möjligheter.

Läs mer