Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Kampanjhantering

Få nya affärer genom att bygga kraftfulla kampanjer via flera kanaler

Utan rätt verktyg kan crossmediekampanjer bli osammanhängande och ineffektiva.

Om tekniken inte gör att du kan övervaka kampanjsvar, hur kan du då förbättra framtida marknadsföring?

Fördelarna med vårt verktyg för kampanjhantering

Benefits Benefits

Utveckla samman-hängande kampanjer

Kommunicera enhetligt i tryckta och digitala kanaler

Benefits Benefits

Rikta din marknadsföring

Leverera anpassade, relevanta budskap i rätt tid

Benefits Benefits

Förbättra kundlojalitet

Få insyn i kundernas önskemål och köpvanor

Benefits Benefits

Minska kostnader

Spara tid och pengar genom att automatisera rutinuppgifter

Stå ut för att ligga steget före

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Crossmedia utgör nu en stor del av vårt tjänsteutbud och våra kunders kampanjer är mer mätbara.

Remo Martin

VD, Rohner Spiller

Utmaningen

Ett tryckeri i Schweiz, Rohner Spiller, ville få fler affärer genom att utforska nya möjligheter inom digital marknadsföring. Företaget hade dock inte den nödvändiga insikten eller kunskapen internt för att skapa crossmediekampanjer.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Lösningen

Vi har gav Rohner Spiller-teamet en omfattande 3-dagarsutbildning om crossmediemarknadsföring, som hjälpte företaget att välja en lösning som involverade programvaran DirectSmile.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Fördelarna

Med vår hjälp upprättade Rohner Spiller ett blomstrande varumärke inom digital marknadsföring som har stärkt företaget som helhet. Samtidigt som kundbasen utökades ledde den här nya crossmediekapaciteten till en ökning på 20 % av utskriftsvolymer och effektivitet i hela organisationen.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Vi hjälper företag att modernisera sig

Canon helped a business to modernise with an Invoice Processing system
Tack vare Canons snabba och felfria lösning har vi lyckats med att förenkla faktureringsprocessen.

Ján Lipták

Finance Director, DB Schenker Tjeckien

Utmaningen

Efter många år av expansion såg den ledande internationella logistikfirman DB Schenker Tjeckien (CR) en stor ökning av antalet fakturor man tog emot. Företaget tacklade de administrativa flaskhalsarna som detta medförde genom att modernisera sin manuella faktureringsprocess.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Lösningen

Vi hjälpte DB Schenker CR genom att tillhandahålla en heltäckande utkontrakterad fakturahanteringtjänst, som är baserad i Canon Delivery Center i Prag. Resultatet blev ett snabbare och mer effektivt system med effektiviserade arbetsflöden och automatiserad registrering, validering och matchning av data.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Fördelarna

Vi halverade den tid det tar att behandla fakturor – vilket gjorde det möjligt för DB Schenker CR att bearbeta alla inkommande fakturor inom 24 timmar. Med vår lösning kunde företaget omdistribuera fem medarbetare inom avdelningen för leverantörsreskontra – vilket gav ytterligare förbättringar.

Canon halved the time taken to process invoices

Utskriftshantering i mästarklass

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Vi minskade den totala ägandekostnaden med 37 %, vilket ger oss möjlighet att återinvestera i undervisning och inlärning.

Gary Horne

Studierektor, Finance and Operation, Colchester Institute

Utmaningen

En av de största yrkeshögskolorna i Storbritannien, Colchester Institute, ville sänka kostnaderna genom att effektivisera sin maskinpark på 10 olika platser. Dess ohanterade utskriftstjänst var inte bara föråldrad och ineffektiv – den gav inte heller institutet tillräckligt med insyn för att kunna ta kontroll över sina utskriftsvanor.

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites

Lösningen

Vi bytte ut 450 enheter mot 100 av Canons multifunktionsenheter och använde uniFLOW-programvara för att möjliga utskrift från mobila enheter och säker utskrift. Canon sköter nu hantering av enheter, skrivarpark och förbrukningsartiklar och använder övervakning i realtid för att säkerställa att infrastrukturen förblir helt optimerad.

Canon now handles the colleges device, fleet and consumables management

Fördelarna

Vår lösning gjorde det möjligt för institutet att spara 100 000 pund de första 18 månaderna – både genom att minska de totala ägandekostnaderna och genom utskriftsanalys för att minska pappersförbrukningen med 25 %. Lösningen gjorde det inte bara möjligt för institutet att återinvestera i kärntjänster, utan hjälpte även till att förbättra studenternas upplevelse genom att tillhandahålla snabbare och enklare utskrift.

Canon reduced the colleges ownership costs and used print analytics to cut paper usage

Spetskompetens genom innovation

Equipped with a superior production workflow and with a superior partner in Canon
Vi är nu utrustade med ett överlägset produktionsflöde och en överlägsen partner i Canon.

Andy Halasz

Administratör, Replay Studio

Utmaningen

Replay Studio är en belgisk leverantör av utskriftstjänster känd för sin innovation, som ville stärka sin position på den snabba reklamgrafikmarknaden. Deras teknik erbjöd dock inte den snabbhet, kvalitet eller flexibilitet de ville ha, eller tillät utskrifter på tjockare substrat för utomhustillämpningar.

Equipped with a superior production workflow and with a superior partner in Canon

Lösningen

På vår inrådan investerade företaget i en Océ Arizona 550-skrivare för storformat, samt en Océ ColorWave 650 för affischer och en Canon imagePRESS för små format. På grund av de olika tillämpningarna företaget skriver ut satte vi även upp ett färghanterat arbetsflöde för att säkerställa konsekventa resultat över varje enhet.

Wide format Océ Arizona 550, Océ ColorWave 650 for posters, Canon imagePRESS for narrow format work.

Fördelarna

Det här snabbare, effektivare systemet halverade produktionskostnader och leveranstider, samtidigt som utskriftskvaliteten och företagets kapacitet att skriva ut på tjockare substrat förbättrades. Det här cementerade Replay Studios position i bräschen för den digitala utskriftsmarknaden för storformat och ledde till 27 % ökning av omsättningen över 4 år.

Faster, more efficient system halved production costs and turnaround times

Upptäck hur våra lösningar för crossmediemarknadsföring kan hjälpa dig att nå framgång


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar det

Stick ut i mängden och vinn kunder med våra kraftfulla kampanjhanteringsverktyg.