CANON NORDIC PENGAR TILLBAKA KAMPANJ VÅREN 2021

Villkor

1. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJPERIOD OCH DELTAGARE

1.1. Denna kampanj gäller endast för köp av produkterna som anges nedan (”kampanjprodukterna”) från återförsäljare i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland, Litauen eller från internetåterförsäljare med registrerade adresser eller domännamn i något av länderna inom detta kampanjområde, mellan torsdagen den 1:a april 2021 till och med onsdagen 30:de juni 2021 (“kampanjperioden”). Inga andra produkter omfattas.

Product EUR DKK NOK SEK
EOS R5 400 € 3000 kr 4000 kr 4000 kr
EOS R6 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
EOS R6 + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
(body + lens kit)
250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 50mm F1.2L USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 85mm F1.2L USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 24-105mm F4L IS USM 125 € 1000 kr 1300 kr 1300 kr
RF 28-70mm F2L USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 15-35mm F2.8L IS USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 24-70mm F2.8L IS USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 70-200mm f/2.8L IS USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr


1.2. Alla deltagare måste vara 18 år eller äldre och vara bosatta i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland eller Litauen. Distributörer och andra återförsäljare omfattas inte av kampanjen. Återförsäljare och distributörer är inte behöriga att delta å sina kunders vägnar.

1.3. Samtliga deltagare anses ha godkänt att de är bundna av dessa villkor.

1.4. Köp av begagnade, reparerade/omgjorda eller rekonditionerade produkter eller av produkter som på något sätt förfalskar eller kränker Canon-gruppens immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till “parallella” eller “grå” produkter) gäller inte i denna kampanj. Mer information om motsvarande produkter finns på www.canon.se/about_us/legal-compliance

2. DELTAGANDE

2.1. För att ta del av kampanjen måste deltagaren köpa en kampanjprodukt under kampanjperioden OCH inkomma med ett giltigt anspråk online mellan torsdagen den 1:a april 2021 och fredagen den 16:de juli 2021 kl. 23.59.

2.2. Anspråk måste göras genom att korrekt och fullständigt fylla i ett webbformulär (som innehåller ett giltigt produktserienummer) på webbadressen www.canon.se/kampanjer. Deltagaren behöver skanna, ladda upp och bifoga till webbformuläret en kvittokopia eller orderbekräftelse från internetköp. Deltagaren får sedan ett e-postmeddelande som bekräftelse på att anspråket har tagits emot.

2.3. Kampanjprodukterna finns tillgängliga så länge lagret räcker. Canon ansvarar inte för återförsäljares underlåtenhet att utföra beställningar av kampanjprodukter inom kampanjperioden.

2.4. Canon kommer inte att behandla några anspråk som inkommer efter fredagen den 16:de juli 2021 kl. 23.59. Canon kommer inte att behandla anspråk som enligt Canons bedömning är ofullständiga eller oläsliga. Canon tar inget ansvar för anspråk som försenats eller inte mottagits.

2.5. Du kan endast göra ett anspråk per köpt kampanjprodukt.

2.6. Anspråk från företag eller privatpersoner som gör större inköp (fler än 11 kampanjprodukter under kampanjperioden) är inte berättigade att delta i denna kampanj.

2.7. Denna kampanj kan inte utnyttjas i samband med andra kampanjer, förutom med följande kampanj: Canon Lens Reward Promotion – fullständiga villkor finns på: www.canon.se/lens-promo/

3. PENGAR TILLBAKA

3.1. Deltagare får pengar tillbaka enligt summorna som visas för köp av kampanjprodukter.

3.2. När anspråket har tagits emot och bekräftats sätter Canon upp en direktbetalning i form av en BACS-överföring till deltagarens bankkonto. Inga alternativa betalsätt kommer att finnas. Inga kontanter eller checkar kommer att lämnas ut.

3.3. Canon eftersträvar att överföra via BACS inom 4–6 veckor efter att ett komplett anspråk har tagits emot.

3.4. Endast en BACS-betalning per giltigt anspråk kommer att göras.

3.5. Om köparen är momsregistrerad och mottar pengar i retur kan detta minska köpets beskattningsbara värde vilket kan innebära att den ingående skatten behöver minskas med motsvarande belopp.

4. KAMPANJANSVARIG

4.1. Kampanjansvarig är Canon Svenska AB, Björnstigen 85, 170 73, Solna, Sverige.

5. ANSVARSFRISKRIVNING

5.1. I den utsträckning som tillåts enligt lag ska Canon inte hållas ansvarig för någon förlust eller sak-/personskada av något som helst slag som deltagaren lider under denna kampanj. Dock ska ingenting i dessa bestämmelser leda till att utesluta eller begränsa Canons ansvar för personskada eller död till följd av att Canons anställda eller ombud agerat vårdslöst.

5.2. Canon förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, korrigera och/eller ändra denna kampanj när som helst utan att ådra sig något som helst ansvar.

5.3. Canon förbehåller sig rätten att granska alla anspråk för att säkerställa att dessa villkor efterlevs och för att kunna efterfråga kompletterande information och bilagor. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om man misstänker att kampanjen på något sätt missbrukas. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och inga vidare diskussioner kring beslut kommer att föras.

6. LAGRAD INFORMATOIN

6.1. Alla personuppgifter som skickas in till oss behandlas av Canon, dess ombud eller tillhörande koncernbolag i syfte att administrera denna kampanj och, i tillämpliga fall, i marknadsföringssyfte om deltagaren har godkänt att ta emot marknadskommunikation från Canon. Mer information om hur vi använder dina uppgifter, inklusive när du godkänner marknadsföringssyften, finns i vår policy för konsumentintegritet –www.canon.se/privacy-policy

6.2. Om deltagare inte vill att deras kontaktinformation ska användas i marknadsföringssyfte eller vill hindra Canon från att ta kontakt i framtiden gällande liknande kampanjer bör deltagaren INTE kryssa i rutan för godkännande av detta i anspråksformuläret.

6.3. Personlig information som lämnas ut lagras säkert och kan överföras på en säker server utanför EES. Mer information om hur vi skyddar dina uppgifter finns i vår policy för konsumentintegritet –www.canon.se/privacy-policy

7. LAG OCH RÄTTSKIPNING Dessa villkor och alla tvister som uppstår ur eller i samband med dem ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och ska prövas av svensk domstols icke-exklusiva jurisdiktion.