Inclusivity at Canon

Mångfald på Canon

Sök bland våra lediga jobb

Respektfulla. Breddar kreativitet. Tillsammans.

Vi anser att våra medarbetare bör återspegla mångfalden och komplexiteten i det samhälle vi verkar. Med 12 850 medarbetare över hela Europa och 184 000 anställda globalt kommer du träffa alla slags människor. Lokalt i Sverige arbetar vi för att fortsatt utveckla ett starkt engagemang och en kultur som inbegriper stor mångfald och inkludering.

Canon och Kyosei

Canons filosofi Kyosei förmedlar vår ambition att hjälpa alla människor oavsett etnicitet, religion eller kultur, att leva och arbeta tillsammans för allas bästa. Canons regelbundna medarbetarundersökning ”Your Voice” visar på en stolta, motiverade och mångsidiga medarbetare som bryr sig om jämställdhet, hållbarhet och framtiden.

Canon and Kyosei

En inkluderande medarbetaragenda

”Mångfald och inkludering är nyckeln till vår filosofi att skapa en attraktiv arbetsplats och vi strävar efter att förverkliga detta genom ett tydligt ledarskap, medarbetardrivna projekt och en tydlig koppling till hur vi tar ett samhällsansvar och en vision från Canons ledningsgrupp, säger Pernilla Gullin HR-Direktör i Sverige. ”Det hjälper oss i arbetet att återspegla mångfalden för våra kunder och vår verksamhet och säkerställer att vi har en inkluderande arbetsplats. Vi vet att jämställda företag presterar ett bättre resultat och vi måste leva upp till våra kunders förväntningar på vår verksamhet”.

Realising an Inclusive People Vision

Bredda vår roll i samhället...

Canons uppdrag i samhället är att ge människor möjligheten att hållbart förändra, förverkliga och förbättra sina liv med hjälp av tekniska innovationer och expertis. Våra medarbetare ska spegla det samhälle vi verkar i. Inom vår kultur och på vår arbetsplats ingår mångfald och inkludering som en del av vårt erbjudande till medarbetare.

Mer information om vår support finns här

EXPANDING OUR COMMITMENTS

… och sträva efter att göra mer

Med dessa åtaganden kring mångfald och inkludering skapar vi en mer inkluderande organisation där alla kan känna sig respekterade och uppskattade. I vår rekrytering och i medarbetares utveckling jobbar vi med olika processer som strävar efter att utse, utveckla och belöna den bästa medarbetaren i varje roll, från nyanställda och hela vägen upp till våra chefstjänster.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Mer om Canon

Mångfald, jämställdhet och inkludering är även viktiga grundpelare i vår CSR-agenda (företagets sociala ansvar) och värderingar. Vi strävar efter att erbjuda möjligheter till tillväxt, utbildning och utveckling som stöder vårt arbete med att skapa vetenskapliga och tekniska innovationer samt bidra till att förverkliga ett samhälle där alla kan spela en aktiv roll.

Search our latest jobs

Våra senaste lediga jobb, ditt nästa drag

Come and see – var passar du in


Se våra roller