Canons återbetalningskampanj för scannrar

Canon Europa N.V. Villkor

1. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJPERIOD, DELTAGARE OCH KAMPANJOMRÅDEN

1,1. Den här kampanjen gäller endast vid köp av någon av produkterna som visas som kvalificerade produkter på den här webbplatsen (”kampanjprodukterna”) inom kampanjområdena (se nedan) från den 1 oktober 2018 till och med den 28 februari 2019 (”kampanjperioden”).

1.2. Alla deltagare (”deltagaren”) måste ha fyllt 18 år och vara bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz (EEA) (”kampanjområden”).

1,3. Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

1,4. Alla kampanjprodukter måste vara nya och äkta Canon-produkter. Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (till exempel inklusive men inte uteslutande parallellimporterade eller "grå" produkter) omfattas inte av den här kampanjen.

1,5. Kampanjprodukterna måste: (i) ägas av deltagaren vid anspråksdatumet; (ii) vara registrerade på en adress inom kampanjområdena; (iii) i förekommande fall har levererats och distribuerats till återförsäljare, antingen av ett företag inom Canon-koncernen eller av auktoriserade distributörer inom EES; och (iv) ha köpts från ett företag inom Canon-koncernen, en återförsäljare inom kampanjområdena eller en internet-butik med en domän eller en registrerad adress inom kampanjområdena.

2. HUR MAN DELTAR

2.1. För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa en kampanjprodukt inom kampanjområdet under kampanjperioden OCH skicka in ett giltigt anspråk online mellan kl. 00.00 den 1 oktober 2018 och midnatt den 31 mars 2019.

2.2. Anspråket ska bestå av ett fullständigt och korrekt ifyllt anspråksformulär (med ett giltigt EES-serienummer för produkten) online. Deltagaren måste scanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller orderbekräftelsen för internet-köp. När du har gjort detta får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att ditt anspråk har mottagits. Om du inte får en bekräftelse via e-post inom 24 timmar från det att din ansökan behandlats, eller inte har tillgång till en dator, kontaktar du vår Claim Hotline på telefon +46 (0)8 519 923 69.

2.3. Kampanjprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden.

2,4. Canon kommer inte att behandla anspråk som inkommer efter slutdatumet för anspråk midnatt den 31 mars 2019. Canon kommer inte att behandla anspråk som man anser vara ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för försenade anspråk eller anspråk som inte har tagits emot.

2,5. Deltagare kan skicka in anspråk för upp till fem köpta kampanjprodukter och får endast en återbetalning per köpt kampanjprodukt.

2,6. Företag eller privatpersoner som köper fler än fem kampanjprodukter under kampanjens giltighetsperiod får inte delta i den här kampanjen.

2,7. Den här kampanjen kan inte utnyttjas i samband med andra kampanjer.

3. ÅTERBETALNING

3.1 Deltagare får återbetalning på de belopp som visas för köp av kampanjprodukter.

3.2 När ditt anspråk tagits emot och bekräftats kommer Canon att arrangera en direkt BACS-överföring till ditt bankkonto. Inga andra avtal kommer att ingås i och inga kontanter eller checker att tillhandahållas.

3.3 Canon kommer att sträva efter att göra BACS-överföringen inom 28 dagar från mottagandet av ett komplett och giltigt anspråk.

3.4 Endast en BACS-betalning görs per giltigt anspråk.

3.5 Om du är momsregistrerad i ditt land och får en återbetalning kan det minska det beskattningsbara värdet på ditt köp, så att du kan behöva minska din ingående moms i enlighet med detta.

4. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna.

5. FRISKRIVNINGAR

5.1 Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

5.2 Canon förbehåller sig rätten att när som helst upphäva, göra tillägg i och/eller ändra kampanjen, utan att ådra sig något som helst ansvar.

5.3 Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

6. DATASKYDD

6.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. Alla personuppgifter som skickas till oss behandlas av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland i syfte att administrera kampanjen. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.

6.2 Personuppgifter som samlas in från deltagare behandlas enligt Canons sekretesspolicy för företag och konsumenter som finns på https://www.canon.se/privacy-policy/

7. LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Nederländerna.

Kampanjprodukter

Canon imageFORMULA DR-C230 dokumentscanner
Canon imageFORMULA DR-C240 dokumentscanner
Canon imageFORMULA DR-M140 dokumentscanner
Canon imageFORMULA DR-M260 dokumentscanner
Canon imageFORMULA DR-M1060 dokumentscanner
Canon imageFORMULA ScanFront 400 nätverksscanner