Villkor

Canon Europa N.V. 20-årsjubileum för scannrar – kampanj 2017

1. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJPERIOD OCH DELTAGARE

1.1. Den här kampanjen gäller endast vid köp av någon av produkterna som visas som kvalificerade produkter på den här webbplatsen (”kampanjprodukterna”) inom kampanjområdena (se nedan) från den 1 september 2017 till den 28 februari 2018 (”kampanjperioden”).

1.2. Alla deltagare (”deltagaren”) måste ha fyllt 18 år och vara bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz (EEA) (”kampanjområden”).

1.3. Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

1.4. Alla kampanjprodukter måste vara nya och äkta Canon-produkter. Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (till exempel inklusive men inte uteslutande parallellimporterade eller "grå" produkter) omfattas inte av den här kampanjen. Mer information om parallella produkter finns på http://www.canon.co.uk/about_us/about_canon/parallel_products_information/

2. KAMPANJOMRÅDE

Kampanjprodukterna måste ägas vid anspråksdatumet, ha köpts av en återförsäljare inom kampanjområdena eller från en internet-butik med en domän eller registrerad adress inom kampanjområdena och vara registrerad på en adress inom kampanjområdena.

3. HUR MAN DELTAR

3.1. För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa en kampanjprodukt inom kampanjområdet under kampanjperioden OCH skicka in ett giltigt anspråk online mellan midnatt den 1 september 2017 och midnatt den 30 mars 2018.

3.2. Anspråket ska bestå av ett fullständigt och korrekt ifyllt anspråksformulär (med ett giltigt EEA-serienummer för produkten) online på https://canon-scanners-promotion.sales-promotions.com/?country_promotion=2&lng=en . Deltagaren måste scanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller orderbekräftelsen för internet-köp. När du har gjort detta får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att ditt anspråk har mottagits. Om du inte får en bekräftelse via e-post inom 24 timmar från det att din ansökan behandlats, eller inte har tillgång till en dator, kontaktar du oss på Claim Hotline på telefon 08 519 923 69.

3.3. Kampanjprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden.

3.4. Canon kommer inte att behandla anspråk som inkommer efter slutdatumet för anspråk den 30 mars 2018. Canon kommer inte att behandla anspråk som man anser vara ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för försenade anspråk eller anspråk som inte har tagits emot.

3.5. Deltagare kan skicka in anspråk för upp till fem kampanjprodukter och får endast ett anspråk per kampanjprodukt.

3.6. Företag eller privatpersoner som köper fler än fem kampanjprodukter under kampanjens giltighetsperiod får inte delta i den här kampanjen.

3.7. Den här kampanjen kan inte utnyttjas i samband med andra kampanjer.

4. ÅTERBETALNING

4.1. Deltagare får återbetalning på de belopp som visas för köp av kampanjprodukter.

4.2. När ditt anspråk tagits emot och bekräftats kommer Canon att arrangera en direkt BACS-överföring till ditt bankkonto. Inga andra avtal kommer att ingås i och inga kontanter eller checker att tillhandahållas.

4.3. Canon kommer att sträva efter att göra BACS-överföringen inom 28 dagar från mottagandet av ett komplett och giltigt anspråk.

4.4. Endast en BACS-betalning görs per giltigt anspråk.

4.5. Deltagare betalas med inom den valuta som gäller i inköpslandet.

4.6. Om du är momsregistrerad i ditt land och får en återbetalning kan det minska det beskattningsbara värdet på ditt köp, så att du kan behöva minska din ingående moms i enlighet med detta.

5. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna.

6. FRISKRIVNINGAR

6.1. Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

6.2. Canon förbehåller sig rätten att när som helst upphäva, göra tillägg i och/eller ändra kampanjen, utan att ådra sig något som helst ansvar.

6.3. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

7. UPPGIFTER

7.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. Alla personuppgifter som skickas till oss behandlas av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland i syfte att administrera kampanjen och, om tillämpligt, i marknadsföringssyfte – i de fall där deltagarna har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från Canon. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.

7.2. Personuppgifter som samlas in från deltagare behandlas enligt Canons sekretesspolicy http://www.canon-europe.com/terms_and_conditions/#tcm:13-37750

7.3. Om deltagare inte vill att deras kontaktuppgifter ska användas i marknadsföringssyften eller att Canon kontaktar dem i framtiden angående liknande kampanjer ska de INTE kryssa för rutan för godkännande av sådant bruk när de fyller i anspråksformuläret.

8. LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Nederländerna.