Villkor

1. Arrangör

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”).

2. Om erbjudandet

2.1. Deltagare

2.1.1. Alla deltagare måste vara över 18 år (”Deltagare”).

Distributörer och andra återförsäljare omfattas inte av våra kampanjer. Återförsäljare och distributörer är inte kvalificerade att delta i kampanjer på deras kunders vägnar.

2.1.2 Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

2.2. Paket, territorium och perioder

2.2.1 Du har köpt paketet som består av Canon EOS 1D-X III, SanDisk Extreme PRO® CFexpress®-kort på 64 GB och SanDisk Extreme PRO® CFexpress®-kortläsare (”Paket”). Kortläsaren (”Kortläsare”) ingår inte i paketet och du kan köpa loss den genom att göra ett anspråk online. Sådana anspråk online kan endast göras mellan den 14/02 2020 och 31/07 2020.

2.2.2 Du kan endast göra anspråk på en kortläsare per paket.

3. Inlösning

3.1 För att köpa loss kortläsaren måste deltagaren köpa paketet OCH göra ett giltigt anspråk online. Anspråket måste göras mellan den 14/02 2020 och 31/07 2020.

3.2 Du gör ett anspråk på följande sätt:

(i) Fyll i och skicka in ett giltigt anspråksformulär online via www.canon-europe.com/cfexpress (med dina personuppgifter och produktinformation som anger giltigt produktserienummer etc.). * Om du vill ha hjälp med att hitta serienumret

https://www.canon.se/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/

(II) scanna, ladda upp och bifoga en kopia av ditt kvitto eller orderbekräftelse för Internet-köp (inklusive moms).

(iii) När detta har gjort får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att ditt anspråk har mottagits. Om deltagaren inte får en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att anspråket skickats in kan han/hon kontakta vår Hotline på +46 8 519 923 69 eller via e-post canon@promotion-support.com

3.3 När Canon tar emot och verifierar ett anspråk skickas kortläsaren till deltagaren inom 90 dagar.

3.4 Canon behandlar inga anspråk som är ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för försenade anspråk eller anspråk som inte har tagits emot.

4. Friskrivningsklausuler

4.1 Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider inom ramen för det här erbjudandet. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

4.2 Canon förbehåller sig rätten att när som helst annullera, modifiera och/eller ändra det här erbjudandet utan att detta medför något ansvar för Canon, men kommer i så fall att sträva efter att minimera påverkan på deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.

4.3. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att erbjudandet missbrukas på något sätt.

Canons beslut gällande erbjudandet är slutgiltiga och kan inte överklagas.

5. Personuppgifter

Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. Personuppgifterna som tillhandahålls ska endast användas för administrering av detta erbjudande. De förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA. Personuppgifterna som samlas in från deltagare är föremål för Canons sekretesspolicy för konsumenter [https://myid.canon/canonid/#/policy].

6. Jurisdiktion

Som deltagande konsument gäller lagarna i ditt hemland för detta erbjudande och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.