Allmänna Avtalsvillkor och Personuppgiftspolicy

Villkor för Canon Konto

Vi kommer att uppdatera dessa villkor från tid till annan. Vi håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa villkor genom att publicera dem online. Vi kommer också att använda någon av de kommunikationsmetoder som du angett för att informera dig om eventuella viktiga ändringar av dessa villkor. Om du fortsätter att använda ditt Canon -konto efter att vi har publicerat uppdateringar av dessa villkor accepterar du att vara bunden av de uppdaterade villkoren.

1. Vad är ett Canon -konto?

Ett Canon -konto, tidigare You Connect- och MyCanon-konto, är de inloggningsuppgifter som du använder för att skapa och bekräfta din identitet på Canons webbplatser och i Canons tjänster. Du kan använda ditt Canon -konto för att få tillgång till olika tjänster, som bland annat omfattar att få information om Canon-produkter, logga in på Canons onlinebutik för att köpa vissa Canon-produkter samt få åtkomst till olika Canon-webbplatser och relaterade tjänster, (som prenumeration på Canons nyhetsbrev, You Connect-galleri och Irista, o.s.v.) som tillhandahållas av antingen Canon, Canons dotterbolag eller av tredje part som kan utses av Canon (gemensamt ”Canons tjänster” och ”tjänster från Canon”). Observera att din användning av Canons tjänster omfattas av tillämpliga villkor för relevant tjänst. Dessutom ber vi dig att observera att Canons produkter och tjänster kan variera från land till land, vilket innebär att alla produkter och tjänster från Canon kanske inte erbjuds i alla länder och även att vissa av Canons tjänster som är direkt relaterade till vissa Canon-produkter kommer att kopplas till din vistelseort.

2. Vem kan registrera ett Canon -konto?

Ett Canon -konto är tillgängligt för personer över 18 år i Europa, Mellanöstern och Afrika. Åtkomst till och användning av Canons tjänster av personer som är under 18 år är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från en förälder eller målsman som genomför registreringen i sitt eget namn.

3. Hur skapar jag ett Canon -konto?

Du skapar ett Canon -konto genom att ange en giltig e-postadress, som också blir ditt användarnamn, och vissa andra uppgifter som förnamn, efternamn och land. Du kan när som helst ändra ditt användarnamn och lösenord genom att logga in på ditt Canon -konto efter registreringen. Canon -kontot kostar inget och får endast användas för privat bruk. Du ansvarar dock för alla kostnader och utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna registrera ett Canon -konto och använda Canons tjänster.

Observera att Canon förbehåller sig rätten att godkänna registreringar efter eget gottfinnande och att, utan onödig diskriminering, neka registreringar som anses vara olämpliga.

När du registrerar ett Canon -konto samtycker du till att ange korrekta uppgifter som begärs av Canon i registreringsformuläret. Efter registreringen ansvarar du även för att hålla dessa uppgifter uppdaterade med hjälp av länkarna i e-postbekräftelsen som skickas efter registreringen eller som finns publicerade på Canons webbplats. Information om Canons användning och överföring av dina personuppgifter finns i sekretesspolicyn nedan.

4. Sekretesspolicy

Mer information om hur vi använder konsumentinformation finns i vår datasekretesspolicy för konsumenter.

5. Friskrivningar

Du godkänner uttryckligen att:

din registrering och användning av ett Canon -konto och relaterade tjänster från Canon sker helt på egen risk. Canon -kontot och alla relaterade tjänster från Canon tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i tillgängligt skick”. I den största utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig Canon och dess dotterbolag uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier och villkor om allmän lämplighet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-överträdelser.

Canon och dess dotterbolag garanterar inte att (a) användningen av Canon -kontot och Canons tjänster kommer att uppfylla dina krav, (b) användningen av Canon -kontot och Canons tjänster kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, (c) resultat som inhämtas genom att använda Canon -kontot och Canons tjänster kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Allt material som hämtas eller på annat sätt erhålls genom användning av Canon -kontot och Canons tjänster sker på eget ansvar och på egen risk och du är själv ansvarig för eventuella skador på din dator eller andra enheter eller förluster av data som är ett resultat på hämtningen av sådant material.

Inga råd och ingen information, vare sig muntlig eller skriftlig, som du fått från Canon (inklusive dess dotterbolag), eller genom eller från användning av ett Canon -konto eller Canons tjänster, medför några garantier som inte uttryckligen anges i dessa villkor.

6. Canons varumärke

Det är inte tillåtet att visa eller på något sätt använda Canons eller Canon-gruppens varumärken eller logotyper utan Canons föregående skriftliga tillstånd.

7. Val av lag och forum

7.1 Med förbehåll för paragrafen 7.2 ska dessa villkor och eventuella tvister i relation till dem eller Canon -kontot regleras av lagstiftningen i England och Wales, och tvister i samband med dessa villkor eller Canon -kontot ska avgöras i domstolar i England och Wales.

7.2 Som konsument har du eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokal domstol. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av dessa villkor.

8. Information om Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nederländerna
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222
Företagets registreringsnummer: 33166721
VAT-nr.: NL005916343B01

9. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Med ensamrätt. Det är strängt förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra information, bilder och varumärken som finns på denna webbplats.