Compart DocBridge Suite

Compart DocBridge Suite

Compart DocBridge® (Mill Plus) överbryggar gapet mellan äldre datasystem och dagens moderna kundkommunikation. Det erbjuder ett brett utbud av flexibla och skalbara produktionsbeprövade produkter som ger organisationer möjligheten att hantera, optimera, validera och distribuera företags- och produktionsutskrifter.

Fördelar

  • Värde - gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt extrahera viktig data som är låsta i äldre system så att de kan användas i moderna kommunikationsformat och -kanaler, som t.ex. direktreklam, webbportaler och e-post.
  • Flexibilitet - stödjer flera filformat, inklusive PDF, AFP, PCL, PS, SAP, PPML, VIPP, VPS och XPS.
  • Skalbarhet - eliminerar behovet av att köra flera program samtidigt på olika plattformar. Jobb kan vara server- eller molnbaserade och lösningen har stöd för webbtjänster. Programsviten är enkel att distribuera och stödja tack vare dessa gränslösa skalbarhet.
  • Automatisering - affärs- och produktionsprocesser kan enkelt automatiseras, vilket ger dig möjlighet att optimera produktiviteten och begränsa kostnaderna.
  • Enkelhet - det här är en intuitiv och lättanvänd lösning, vilket i sin tur innebär att användarna inte behöver några särskilda kunskaper om programmering för att vara effektiva.
  • Kostnadseffektiv - förbereder dokument för utskrift på valfri produktionslinje.
  • Optimering - effektiv hantering av transaktions- och batchprocesser i ett.
  • Säkra - rollbaserad åtkomst och användningsregler.

Alla egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på Compart DocBridge Suite

Flexibilitet


Compart DocBridge är en programvara som är plattformsoberoende och utan äganderätt. Den har dessutom stöd för de populäraste inkommande och utgående formaten på dataströmmar. Programvaran är mycket anpassningsbar, vilket gör att den lämpar sig mycket väl för många olika utskriftsvolymer.
Administratörerna kan lägga till extra resurser på begäran för att hantera detta. Virtuella nätverksservrar kan exempelvis läggas till på bara några minuter och tas bort när volymtoppen har passerats.
Jobb distribueras sedan automatiskt över hela serverparken och deras utnyttjande kan övervakas med hjälp av ett centralt webbgränssnitt. Det gör att organisationer snabbt kan möta toppar i efterfrågan, utan att tillföra ytterligare maskinvara.
För ökad flexibilitet kan användarna anpassa dokument, ändra sidordning, lägga till streckkoder och rotera sidinnehåll.

Kostnadseffektiv


Förbereder dokument för utskrift på alla produktionslinjer utan kostsamma förändringar, modifieringar eller förbättringar av utrustning eller formaterings-/komponeringsverktyg. DocBridge konverterar dokumentet direkt, som t.ex. ett kontoutdrag, och visar det i programmet, oavsett format och använt program. Det innebär att inget ytterligare visningsprogram krävs.

Effektiv


Optimerar hanteringen av transaktions- och batchprocesser i en lösning - analysering, separering, klassificering, indexering, modifiering och konvertering.

Användbarhet


Lösningen kan även analysera dokument och hantera skapandet av e-postmeddelande och produktion genom att länka samman flera sorters indata till flexibla utmatningsalternativ. Exemplen omfattar AFP-buffring för utskrift, HTML5 för mobila enheter, PDF för e-post och kundportal, PDF/A för arkivering och PDF/UA för personer med funktionshinder.

Säkerhet


Administratörer kan skapa detaljerade regler för användarspecifik tillämpning och efterlevnad, med riktlinjer som kan sparas. Man kan exempelvis avgöra vem som har skrivskyddad åtkomst till ett dokument och vem som kan skriva ut det.

Återhämtningsförmåga


Den här programsviten är utformad för att möta de särskilda kraven som stora företag med stora mängder dokument ställs inför. Programsviten erbjuder även hög tillgänglighet och enastående resultat. Programsviten kan distribueras som en fristående lösning eller integreras i befintlig IT-infrastruktur och program.
Tack vare programsvitens modulära design, ges användare större flexibilitet och många företag kombinerar det med Canon Océ COSMOS för att skapa skräddarsydda lösningar för utskriftshantering som kan anpassas exakt efter kundens behov.

Produktbilderna är endast avsedda som illustration. Vissa funktioner är tillval. Mer information finns i produktspecifikationerna. Du kan även kontakta någon av Canons återförsäljare.