Kreditfakturor, alla nummerserier


Om en faktura är felaktig så görs en kreditering av hela eller delar av beloppet. Vid frågor om kreditfakturans innehåll, vänligen kontakta den person eller avdelning som står som Canons referens på fakturan.

Fråga: Hur hanteras en kreditfaktura?

Svar: Det vanligaste är att kunden drar av tillgodobeloppet vid nästa betalning. Det går också bra att kvitta ursprungsfakturan mot kreditnotan, i de fall summan blir noll. Om du redan har hunnit betala ursprungsfakturan så går det bra att få kreditfakturans belopp utbetalt. Kontakta Kreditavdelningen via mail cse.kredit@canon.se eller telefon 08-744 64 29 så får du hjälp med detta.