Du har fått en faktura med fakturanummer som börjar på 3

Dessa fakturor avser köp av produkter och tjänster eller utförd service. 

Översikt vanliga frågor (svar hittar du längre ner på sidan) 

- Varför har vi fått en faktura trots att toner ingår i avtalet? 

- Vår referens saknas, eller är inte den som vi angav vid beställningen. 
- Kan vi spåra försändelsen med varan som vi har beställt? 
- Det står ”Minimidebitering Service” på fakturan. Vad innebär det? 
- Varför får vi en faktura trots att vi har servicekontrakt?

KÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Fråga: Varför har vi fått en faktura trots att toner ingår i avtalet?

Svar: I vissa avtal ingår toner till maskinen, men kostnaden för frakt debiteras.

Fråga: Vår referens saknas, eller är inte den som vi angav vid beställningen.

Svar: Vid fakturering av förbrukning till en maskin händer det ibland att vårt system automatiskt anger en annan uppgift, exempelvis det avtalsnummer som maskinen är knuten till (t.ex. SE-12345-OKS), istället för den referens som ni har angivit vid beställningen. Detta är ett systemfel som vi arbetar med att lösa. Vi ber om ursäkt för det besvär som detta orsakar er.

Fråga: Kan vi spåra försändelsen av varan som vi har beställt?

Svar: Om din faktura innehåller ett leveransnummer som slutar på SE kan ni spåra paketet på www.posten.se genom att söka på leveransnumret under rubriken ”Spåra brev & paket”. I annat fall ber vi er kontakta vår referens på fakturan, så får ni hjälp med information om leveransstatus.


UTFÖRD SERVICE

Fakturor där Canons referens är ”Service Admin” avser utförd service. Det kan röra sig om kostnad för arbetstid, restid, eller de reservdelar som teknikern behövt använda.

Fråga: Det står ”Minimidebitering Service” på fakturan. Vad innebär det?

Svar: I minimidebiteringen ingår 1,5 timme arbetstid inklusive teknikerns restid.

Fråga: Varför får vi en faktura trots att vi har servicekontrakt?

Svar: Serviceavtalet täcker inte reparationer av fel eller skador som orsakats av t.ex. användning av felaktigt förbrukningsmaterial, vårdslöshet, eller dylikt. Mer specifik information finns i avtalsvillkoren som finns bifogade till ert servicekontrakt.

"Kontakta oss gärna om du har frågor. Skicka ett meddelande så svarar vi så fort vi kan."