Du har fått en faktura med fakturanummer som börjar på 8


Dessa fakturor avser hyra/leasing av utrustning. Hyra/leasingavgift debiteras i förskott, vilket är praxis. Hyran faktureras kvartalsvis, eller i vissa fall månadsvis.

Fakturor med denna nummerserie kan även avse lösenpris för ett hyres eller leasingavtal om avtal avbrutits innan avtalsperiodens slut. Normalt kvarstår då äganderätten till utrustningen hos Canon, men beroende på situation kan utrustningen ibland övergå i kundens ägo. Vilket som är fallet i just er situation framgår av fakturan.

Det kan även vara flera avtal på samma faktura. Om flera hyresavtal faktureras med samma frekvens, och till samma fakturaadress, kan vi erbjuda samfakturering. Du får då en samlingsfaktura där första sidan innehåller information om avtalsnummer och belopp, och efterföljande specifikationssidor innehåller information om detaljerna, såsom hyresperiod, maskinmodell, referens mm.

Kontakta oss gärna om du har frågor. Skicka ett meddelande så svarar vi så fort vi kan.