Canon AS-2400 Specifikationer

DISPLAY

Antal siffror

14

Typ

Skrivbordsmodell

Vinklad display

Justerbar (2 nivåer) LCD-display

Visning av tecken för räknesätt

---

BATTERIINDIKATOR

Avdelare för 3-siffergrupper

Tusentalsavgränsare

Displaystorlek

91,5 x 23,8 mm

Teckenstorlek

18,5 x 5,13 mm

RESULTATSÄNDNING

Konstanträkning

Ja

KALENDER/KLOCKA

Decimalväljare

Ja (+, 4, 3, 2, 0, F)

Avrundning

Ja (Upp, 5/4, ned)

Totalsumma

Ja

POSTRÄKNARE

Tangentminne

Ja

Teckenväxling

---

TANGENTBORDSLAYOUT

Procenträkning

% +/-

STOR TANGENTMÄRKNING

0-tangent(er)

0, 00

Tangentmaterial

Plast

Reverseringstangent

Ja

Skifttangent

Ja

Kvadratrot

Ja

Totalsummatangent

Ja

Teckenväxling

Ja

Totalsummatangent

Ja

NUMRERINGSTANGENT

Pålägg eller rabatt

Justera uppåt

PLATS FÖR LOGOTYP

Automatisk avstängning

Ja (7 min.)

FLERSPRÅKIG VISNING/UTSKRIFT

Skjutomkopplare/reglage

Avrundning/decimal

ALLMÄNNA DATA

Minne

Ja (M+, M-, RM/CM)

Strömkälla

Två strömkällor

Batteri

1 x LR44

Mått (L x B x H)

198 x 140 x 34 mm

Färg

Mörkgrå

Vikt

212 g

Förpackningsinformation

Upphängningsbar kartong

ANMÄRKNINGAR