Canon WS-1210T Specifikationer

DISPLAY

Antal siffror

12 siffror

Typ

LCD (Liquid Cristal Display)

Vinklad display

Justerbar display (samma som WS-1210Hi)

Avdelare för 3-siffergrupper

JA

Displaystorlek

102 x 23 mm

Teckenstorlek

6,71 x 16,69 mm

FUNKTIONER

Momsräkning

JA

Decimalväljare

+,4,3,2,0,F

Avrundning

Uppåt, nedåt, 5/4

Totalsumma

JA

Tangentminne

JA

Övrigt

Backsteg (BS)

TANGENTBORD

Tangentbord

Stable stroke keyboard

Procenträkning

%+/-

Stor tangentmärkning

JA

0-tangent(er)

00, 0

Tangentmaterial

Plast, "datorkänsla"

Reverseringstangent

JA

Skifttangent

JA

Kvadratrot

JA

Totalsummatangent

JA

Teckenväxling

JA

Numreringstangent

#

Pålägg eller rabatt

Pålägg (MU)

EGENSKAPER

Automatisk avstängning

JA

Skjutomkopplare/reglage

Decimalväljare och avrundning

ALLMÄNNA DATA

Minne

1 minne (3 tangenter)

Strömkälla

Batteridrift och solcell

Batteri

LR44

Mått (L x B x H)

198 x 150 x 38 mm

Färg

Svart

Vikt

238 g

LSI

EM36001-HXP

TILLBEHÖR

ANMÄRKNINGAR