Canon EOS 80D Tekniska data

BILDSENSOR

Typ

22,3 mm x 14,9 mm CMOS

Effektivt antal pixlar

Cirka 24,20 megapixels

Totalt antal pixels

Cirka 25,80 megapixels

Sidförhållande

3:2

Lågpassfilter

Inbyggt/fast med fluorinlager

Rengöring av sensor

Integrerat rengöringssystem

Färgfiltertyp

Primärfärg

BILDPROCESSOR

Typ

DIGIC 6

OBJEKTIV

Objektivfattning

EF/EF-S

Brännvidd

Motsvarar 1,6x objektivets brännvidd

FOKUSERING

Typ

TTL-CT-SIR med CMOS sensor

Autofokussystem/punkter

45 AF-punkter av korstyp


(45 f/5,6 korslagda AF-punkter, 27 f/8-punkter [9 korstyper], mittpunkten är f/2,8 och f/5,6 dubbel korstyp)¹

AF-arbetsområde

EV -3 - 18 (vid 23 °C och ISO100)

Autofokuslägen

AI Focus


One Shot


AI Servo

Val av fokuseringspunkt

Automatiskt val: 45-punkters autofokus


Manuellt val: Enpunkts-AF


Manuellt val: Zon-AF


Manuellt val: Stor zon-AF


AF-punkter kan väljas separat för vertikal och horisontell fotografering

Visning av vald AF-punkt

Visas av en transmissiv LCD i sökaren och direktkontrollskärmen

Förutsägande AF*

Ja, upp till 8 m

Autofokuslås

Låst när avtryckaren är nedtryckt halvvägs med metoden One Shot AF eller AF-ON

AF-hjälpbelysning

Blixtserie från den inbyggda blixten eller från en separat Speedlite-blixt (tillval)

Manuell fokusering

Inställning på objektivet

Mikrojustering för autofokus

C.Fn II-16


+/- 20 steg (vidvinkel- och teleinställningar för zoom)


Korrigera alla objektiv med samma värde


Korrigera upp till 40 objektiv individuellt


Justeringar lagras för objektiv efter serienummer

EXPONERINGSINSTÄLLNING

Mätmetoder

7 560 pixels RGB+IR-mätningssensor


Mätning med området indelat i 63 segment (9 x 7)


(1) Evaluerande ljusmätning (länkad till alla autofokuspunkter)


(2) Utsnittsmätning (cirka 6,0 % av sökaren)


(3) Spotmätning (cirka 3,8 % av sökaren)


(4) Centrumvägd genomsnittsmätning

Mätområde

EV 1–20 (vid 23°C med 50 mm f/1,4-objektiv ISO 100)

AE-lås

Automatisk: Med metoden One-Shot AF och evaluerande mätning låses exponeringen när skärpan ställts in.


Manuellt: Med automatiklåsknapp för fotograferingsmetoder i kreativa zonen.

Exponeringskompensation

+/-5 EV i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med automatisk exponeringsvariation).

Automatisk exponeringsvariation

2, 3, 5 eller 7 bilder +/-3 EV 1/3 eller 1/2 steg

ISO-känslighet**

Auto (100-16000), 100-16000 (i 1/3 steg eller hela steg)


(ISO kan utvidgas till H: 25600)


Vid videoinspelning: Auto (100–12800), 100–12800 (i 1/3 steg eller hela steg) ISO kan utvidgas till H: 25 600

SLUTARE

Typ

Elektroniskt styrd ridåslutare

Slutartider

30–1/8 000 sek. (i 1/2 eller 1/3 steg), Bulb (Totalt slutartidsintervall. Tillgängligt intervall varierar med fotograferingsmetod)

VITBALANS

Typ

Automatisk vitbalansering med bildsensorn

Inställningar

AVB (omgivningsprioritet/vitprioritet), Dagsljus, Skugga, Moln, Glödlampa, Vitt


Lysrör, Blixt, Egen, Färgtemperaturinställning.


Vitbalanskompensation:


1. Blå/gul +/-9


2. Magenta/grön +/-9.

Egen vitbalansering

Ja, 1 inställning kan registreras

Vitbalansvariation

+/-3 nivåer i enstaka steg


3 varierade bilder per avtryckning.


Inställbar med blå/gul förstärkning eller magenta/grön förstärkning.

SÖKARE

Typ

Penta-Prisma

Förstoring

Cirka 100%

Ögonavstånd

Cirka 0,95x¹

Dioptriinställning

Cirka 22 mm (från okularlinsens centrum)

Fokuseringsskiva

Fast (transmissiv LCD-skärm)

Spegel

Snabbt återgående halvgenomskinlig spegel (Överföring: reflektion 40:60, ingen spegelavstängning med EF 600mm f/4 IS USM eller kortare)

Sökarinformation

AF-information: AF-punkt, fokusbekräftelse, väljarläge för AF-område


Exponeringsinformation: slutartid, bländarvärde, ISO-tal (visas alltid), automatiklås, exponeringsnivå/kompensation, spotmätningscirkel, exponeringsvarning, automatisk exponeringsvariation.


Blixtinformation: blixt klar, höghastighetssynkronisering, FE-lås, blixtexponeringskompensation, blixt för minskning av röda ögon.


Bildinformation: kortinformation, maximalt antal bilder i en bildserie (visas med 2 siffror), högdagerprioritet (D+).


Kompositionsinformation: rutnät, elektronisk nivå, sidförhållande


Övrig information: batterikontroll, varningssymbol, flimmervarning

Förhandsgranska skärpedjup

Ja, med knappen för skärpedjupskontroll.

Okularlock

På remmen

LCD-SKÄRM

Typ

Vinklingsbar 7,7 cm (3,0") 3:2 Clear View II TFT-pekskärm, cirka 1 040 000 punkter

Täckning

Cirka 100%

Visningsvinkel (horisontellt/vertikalt)

Cirka 170°

Ytskikt

Antireflex, stabil struktur och smutsavstötande

Justering av ljusstyrka

Justerbar till en av sju nivåer

Visningsalternativ

(1) Snabbkontrollskärm


(2) Kamerainställningar


(3) Elektroniskt vattenpass

BLIXT

Ledtal för inbyggd blixt

12

Blixttäckning för inbyggd blixt

Upp till 17 mm brännvidd (motsvarande 35 mm: 27 mm)

Laddningstid för inbyggd blixt

Cirka 3 sekunder

Metoder

Auto, manuell blixt, integrerad Speedlite-sändare

Minskning av röda ögon

Ja – med lampa för reducering av röda ögon

Blixtsynkronisering

1/250 sek

Blixtexponeringskompensation

+/- 3 EV i 1/2 eller 1/3 steg

Exponeringsvariation med blixt

Ja, med kompatibelt separat blixtaggregat

Blixtexponeringslås

Ja

Synkronisering med andra ridån

Ja

Blixtsko/PC-kontakt

Ja/Nej

Kompatibilitet med extern blixt

E-TTL II med Speedlites serie EX och stöd för trådlöst optiskt multiblixtsystem

Kontroll av extern blixt

via kamerans menyskärmbild

FOTOGRAFERING

Metoder

Smart motivläge (stillbilder och film), Ingen blixt, Kreativt autoläge, SCN (Porträtt, Landskap, Närbild, Sport, Kvällsporträtt, Nattfoto utan stativ, HDR-motljuskontroll, Mat, Barn, Levande ljus), Kreativa filter, Programautomatik, Tidsförval AE, Bländarförval AE, Manuell (stillbilder och film), Bulb, Egen

Bildstilar

Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Detaljrik, Neutral, Naturtrogen, Monokrom, Egen (x3)

Färgrymd

sRGB och Adobe RGB

Bildbehandling

Högdagerprioritet


Auto ljuskorrigering (4 inställningar)


Brusreducering för lång exponeringstid


Brusreducering för höga ISO (4 inställningar)


Kombinerad brusreducering


Automatisk korrigering av objektivets periferibelysning och korrigering av kromatisk aberration


Kreativa filter (Grynig svartvit, Mjukt fokus, Fisheyeeffekt, Oljemålningseffekt, Akvarelleffekt, Leksakskameraeffekt, Miniatyreffekt)


Multiexponering


RAW-bildbehandling – endast vid bildvisning


Ändra storlek till M eller S1, S2, S3

Matningsmetoder

Enbild, långsam serietagning, snabb serietagning, självutlösare (2 s + fjärr, 10 s + fjärr), tyst enbildstagning, tyst serietagning

Serietagning

Max. Cirka 7 b/s (hastigheten behålls för upp till 110 bilder (JPEG)(1)(10)(med UHS-I-kort), 25 bilder (RAW)(med UHS-I-kort))¹²

Intervall

Inbyggt, antal bilder inställbart från 1–99 eller obegränsat. Stöd för bulbutlösare

DIREKTVISNINGSLÄGE

Typ

Elektronisk sökare med bildsensor

Täckning

Cirka 100 % (horisontellt och vertikalt)

Bildhastighet

30 b/s

Fokusering

Manuell fokusering (förstora bilden 5x eller 10x från valfri punkt på bildskärmen)


Autofokus: Dual Pixel CMOS AF (ansiktsigenkänning och följnings-AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), Följningskänslighet (-3 till +3) och Filmservo-AF-hastighet (-7 till +2)

Mätmetod

Evaluerande mätning i realtid med bildsensorn.


Evaluerande mätning, utsnittsmätning, spotmätning, centrumvägd genomsnittsmätning.

Visningsalternativ

Rutnät (x3), histogram, elektroniskt vattenpass

FILFORMAT

Stillbildsformat

JPEG: fin, normal (enligt Exif 2,30 [Exif Print])/Design rule for Camera File system (2.0),


RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bitar, Canon original RAW 2:a utgåvan),


Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1-kompatibelt

Samtidig registrering med RAW+JPEG

Ja, alla kombinationer av RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG är möjliga.

Bildformat

JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480


JPEG 4:3: (L) 5 328 x 4 000, (M) 3 552 x 2 664, (S1) 2 656 x 1 992, (S2) 1 696 x 1 280, (S3) 640 x 480


JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 480


JPEG 1:1: (L) 4 000 x 4 000, (M) 2 656 x 2 656, (S1) 1 984 x 1 984, (S2) 1 280 x 1 280, (S3) 480 x 480


RAW: (RAW) 6000 x 4000, (M-RAW) 4500 x 3000, (S-RAW) 3000 x 2000

Filmtyp

MOV/MP4 (Video: H.264 Intraframe/interframe, Ljud: linjär PCM/AAC, inspelningsnivån kan justeras manuellt av användaren)

Filmformat

1 920 x 1 080 (59,94, 50 b/s) interframe


1 920 x 1 080 (29,97, 25, 23,98 b/s) intra- eller interframe


1 920 x 1 080 (29,97, 25) interframe lite


1 280 x 720 (59,94, 50 b/s) interframe


1 280 x 720 (29,97, 25) interframe lite

Scenlängd

Max varaktighet 29 min 59 sek, max filstorlek 4 GB (om filstorleken överstiger 4 GB skapas en ny fil automatiskt)

Mappar

Nya mappar kan skapas och väljas manuellt

Filnumrering

(1) Löpande numrering


(2) Automatisk återställning


(3) Manuell återställning

ÖVRIGA FUNKTIONER

Egen programmering

26 anpassade funktioner

Metadatakod

Användarens copyright-information (kan ställas in i kameran)

LCD-display/belysning

Ja/Ja

Fukt-/dammskyddad

Ja

Röstkommentar

Nej

Intelligent orienteringssensor

Ja

Förstoring vid visning

1,5x–10x

Visningslägen

(1) Enstaka bild med information (2 nivåer)


(2) Enstaka bild


(3) Index med 4 bilder


(4) Index med 9 bilder


(5) Index med 36 bilder


(6) index med 100 bilder


(7) Visningshopp


(8) Filmredigering

Bildspel

Bildval: Alla bilder, efter datum, mapp, filmer, stillbilder


Uppspelningstid: 1/2/3/5/10/20 sekunder


Upprepa: På/Av


Bakgrundsmusik: På/Av


Övergångseffekt: Av, In fr. sid. 1, In fr. sid. 2, Toning 1, Toning 2, Toning 3

Histogram

Ljusstyrka: Ja


RGB: Ja

Högdagervarning

Ja

Bildradering/bildskydd

Radera: en bild, alla bilder i en mapp, markerade bilder, ej skyddade bilder


Skydd: raderingsskydd för en bild i taget

Menykategorier

(1) Fotograferingsmeny (x6)


(2) Bildvisningsmeny (x3)


(3) Inställningsmeny (x4)


(4) Meny för egna funktioner


(5) Min meny

Menyspråk

25 språk


Engelska, tyska, franska, nederländska, danska, portugisiska, finska, italienska, norska, svenska, spanska, grekiska, ryska, polska, tjeckiska, ungerska, rumänska, ukrainska, turkiska, arabiska, thailändska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska

Uppdatering av firmware

Kan uppdateras av användaren.

GRÄNSSNITT

Dator

Hi-Speed USB

Övriga

Videoutgång (PAL/ NTSC) (integrerad med USB-kontakt), HDMI-minikontakt (HDMI-CEC-kompatibel), extern mikrofon (3,5 mm stereominiuttag), Hörlursuttag (stereominiuttag)

CANON-SKRIVARE

PictBridge

Endast via trådlöst LAN

LAGRING

Typ

SD-, SDHC- eller SDXC (UHS-I)-kort

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS

PC och Macintosh

Windows 10/8.1/8/7(*)


* Med Microsoft .NET Framework 4.5 installerat.


Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11

PROGRAMVARA

Bildbehandling

Digital Photo Professional 4.4.0 (för RAW-bildhantering)

Övriga

EOS Utility


EOS registreringsverktyg för objektiv


EOS registreringsverktyg för webbtjänst


EOS Sample Music


Picture Style Editor

STRÖMKÄLLA

Batterier

Uppladdningsbart litiumjonbatteri LP-E6N (medföljer), inbyggt för datum och inställningar

Batteriets kapacitet

Cirka 960 (vid 23 °C, AE 50 %, FE 50 %)¹


Cirka 860 (vid 0 °C, AE 50 %, FE 50 %)

Batteriindikator

6 nivåer + procent

Strömsparfunktion

Strömmen stängs av efter 1, 2, 4, 8, 15 eller 30 minuter.

Strömkällor och batteriladdare

Nätadapter AC-E6(N), strömadapter DR-E6, batteriladdare LC-E6, bilbatteriladdare CBC-E6

FYSISKA DATA

Material

Polykarbonatplast med glasfiber

Driftsmiljö

0–40 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre

Mått (B x H x D)

139,0 × 105,2 × 78,5 mm

Vikt (endast hus)

Cirka 730g (CIPA-teststandard, med batteri och minneskort)

TILLBEHÖR

Sökare

Ögonmussla Eb, E-seriens korrektionslins, okularförlängare EP-EX15II, vinkelsökare C

Väska

Läderväska EH21-L

Trådlös filsändare

Inbyggd Wi-Fi-överföring


Anslutning till smarta enheter är möjlig med Android version 4.0-4.4/5.0-5.1 eller iOS 7.1/8-8.3.


NFC-anslutning är endast möjlig med kompatibla Android-enheter.


Fjärrstyrd Wi-Fi-zoomhantering av EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM via tillvalet motorzoomsadaptern PZ-E1 är endast möjlig med EOS 80D med hjälp av en kompatibel smart enhet (se ovan) eller när du använder medföljande programvaran EOS Utility

Objektiv

Alla EF- och EF-S­objektiv

Blixt

Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite-sändare ST-E2, Speedlite-sändare ST-E3-RT)

Batterihandgrepp

BG-E14

Fjärrkontroll

Fjärrutlösare RS-60E3, fjärrkontroll RC-6

Övriga

Handrem E2, GP-E2

Friskrivningar

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

* med EF 300mm f/2.8L IS USM vid 50 km/h

** Rekommenderat exponeringsindex

Fotnot

¹ Antalet punkter av korstyp varierar beroende på objektiv

¹ Med 50 mm objektiv vid oändligt, -1m-1 dpt

¹ Baserat på Canons testmetoder, JPEG, ISO 100, Standard Picture Style. Varierar beroende på motivet, minneskortets märke och kapacitet, bildregistreringskvalitet, ISO-tal, matningsmetod, bildstil, funktioner för egen programmering etc.


² Maximalt antal bilder per sekund och buffertkapacitet kan minska beroende på kamerainställningar och ljusnivå

¹ Baserat på CIPA Standard när batterierna och det minneskortsformat används som medföljer kameran, förutom där så anges