Autofokus - EOS-1D X Mark II

Lås fast, följ och fotografera

Fotografi så skarpt att det är farligt.

eos-1d-x

360k RGB+IR-mätningssensor

Kameran har en RGB+IR-mätningssensor med 360 000 effektiva punkter (736 x 496 nära WVGA-upplösning). Evaluerande ljusmätning och evaluerande blixtmätning baseras på den information som registreras av sensorn. Sensorn har IR-pixlar som detekterar infrarött (IR) ljus som hjälper EOS motivavkänningssystem att analysera scener och förbättra AF-precisionen. IR-pixlarna används tillsammans med RGB-pixlarna för att upptäcka ljusstyrka, färg och ansikten i en scen. Förutom att ta hänsyn till avståndsinformation, identifierar algoritmen ett motiv utifrån ansiktsigenkänning och färginformation.

Mätningssensorn stöds av en särskild DIGIC 6-processor, som behandlar all färginformation och ansiktsavkänningsdata för att känna igen fotograferingsmotiven med enastående precision.

eos-1d-x
eos-1d-x

EOS iTR-system

Ansiktsigenkänningen och färgföljningen hos RGB+IR-sensorn med 360 000 bildpunkter vidarebefordras till EOS iTR-system (Intelligent Tracking and Recognition). På EOS-1D X MARK II innehåller EOS iTR AF de förbättrade algoritmer som finns hos EOS 7D Mark II och som verkligen förhöjer den övergripande objektspårningskapaciteten.

Förutom ansiktsprioritetsläget har ett motivföljningsläge lagts till för tillfällen när ansiktet inte alltid syns, och när huvudmotivet inte är en person.

eos-1d-x

AI Servo AF III+

Canons AI Servo AF III+ har en AF-algoritm som, tillsammans med EOS iTR-systemet (Intelligent Tracking and Recognition), förbättrar följningskänsligheten i scener där motivets rörelser kan uppstå plötsligt, för en exakt fokusering även i situationer där det kan vara svårt att fokusera.

EOS-1D X Mark II inkluderar sex AF fallstudieinställningar som hjälper dig att välja det lämpligaste alternativet för ditt motiv. Dessa fallstudier erbjuder olika inställningar för de tre olika AF-inställningarna följningskänslighet, accelerations-/fartminskningsföljning och automatisk växling av AF-fokuseringspunkt. Dessa parametrar kan ytterligare anpassas utifrån personliga preferenser.

61 punkters utökat autofokusområde

eos-1d-x

Ökning av det område som täcks av AF-punkterna är en funktion som är mycket efterfrågad av fotografer, vare sig de är professionella eller amatörer. I EOS-1D X Mark II har AF-punkterna placerats över ett större område – 8 procent mer vertikal expansion i det centrala området och 24 procent mer vertikal expansion i det perifera området – vilket ger större frihet för komposition när det gäller motivens placering.

41 korssensorer och 5 dubbla AF1-korssensorer utökar fokuseringskapacitetens räckvidd ytterligare i EOS-1D X Mark II. AF-korssensorer ger bättre autofokusprecision över ett större bildområde och säkerställer korrekt fokus, något som är viktigt för snabbrörliga motiv. Alla 61 AF-punkter och 41 AF-korssensorer kan väljas individuellt.

1 Antalet tillgängliga fokuspunkter, AF-korssensorer och dubbla AF-korssensorer varierar beroende på vilket objektiv som används

eos-1d-x

AF-punktval

Använd alla 61 AF-punkter tillsammans eller gruppera dem i flyttbara zoner som inkluderar motiv som inte är i bildens mitt. Alternativt kan du välja bara en enda AF-punkt för att fokusera exakt på en viss del av motivet.

Stor zon som var populär på EOS 7D Mark II har lagts till på EOS-1D X Mark II, vilket möjliggör spårning av motiv i rörelse och som verkligen ökar effektiviteten för exakta kompositioner när motivet rör sig i hög hastighet.

61 AF-punkter, med 21 AF-korssensorer vid f/8

eos-1d-x

Natur- och sportfotografer måste ofta använda superteleobjektiv med extendrar för att komma närmare sina motiv. Detta begränsar användningen av autofokus på grund av bländarinställningen f/8 som blir resultatet. Autofokuskompatibiliteten 1punkt f/8 i 1D X har ökats betydligt till maximalt 61 punkter2 på EOS-1D X Mark II, med 21 korssensorer. Zon-AF – som gör det lätt att följa motiv – och EOS iTR AF erbjuder kraftfulla motivföljningsfunktioner även med superteleobjektiv och fotografering med extender.

2 Antalet tillgängliga fokuspunkter och korssensorer varierar beroende på vilket objektiv som används

eos-1d-x

Autofokus i EV-3

AF-systemet gör det enklare att behålla motivet i fokus även i utmanande ljussituationer. Lågintensitetsgränsen för AF har förbättrats till EV-33, vilket gör det enkelt att fotografera scener där autofokus tidigare var omöjligt eller alltför långsamt och inkorrekt, som till exempel på mörka platser.

3EV-3 vid en central AF-punkt, fokusering med f/2,8, 23 °C/73 °F och ISO100

Röd upplyst AF-punktdisplay

AF-ramen markerad i rött, en funktion som först fanns på EOS-1D Mark IV, har återinförts som ett resultat av feedback från EOS-1D X-användare. Förutom den upplysta ramen har systemet EOS Intelligent Scene Analysis och det optiska röda visningssystemet för överlagring lagts till i EOS-1 serien. Eftersom det är lätt att identifiera AF-punkten i mörkret och snabbt välja en AF-punkt, underlättas kompositionen i svaga ljusförhållanden.

eos-1d-x

Flimmeravkänning

Under flimrande ljus, t.ex. lysrör, kan en kort slutartid leda till ojämn exponering och ojämna färger på grund av ljusets flimmerfrekvens. EOS-1D X Mark II – precis som EOS 7D Mark II, EOS 5DS R och EOS 5DS – upptäcker flimmerfrekvensen i ljuskällor och anpassar exponeringstiderna för att fånga bilden nära den högsta ljusstyrkan och minska flimmereffekter. Den här funktionen fungerar med en flimmerfrekvens på 100 Hz och 120 Hz och har en förbättrad algoritm för att förhindra felaktig avkänning av flimrande ljus.

0%