EOS 5DS-vy 1
EOS 5DS-vy 2

Produktspecifikationer

Canon EOS 5DS

Friskrivningsklausuler

BILDSENSOR

Typ

36 x 24 mm CMOS

Effektivt antal pixels

Cirka 50,6 megapixlar

Totalt antal pixels

Cirka 53 megapixlar

Sidförhållande

3:2

Lågpassfilter

Inbyggt/fast

Rengöring av sensor

Integrerat rengöringssystem

Färgfiltertyp

Primärfärg

BILDPROCESSOR

Typ

"Dual DIGIC 6"

OBJEKTIV

Objektivfattning

EF (exklusive EF-S-/EF-M-objektiv)

Brännvidd

Motsvarar 1,0x objektivets brännvidd

FOKUSERING

Typ

TTL-CT-SIR med CMOS-sensor

Autofokussystem/punkter

61-punkters/41 f/4 AF-punkter av korstyp, inklusive 5 dubbla korssensorer vid f/2,8 och 1 korssensor vid f/8[11] Antalet AF-punkter av korstyp varierar beroende på objektiv.

AF-arbetsområde

EV -2–18 (vid 20 °C och ISO100)

Autofokuslägen

AI Focus
One Shot
Förutsägande AI-servo

Val av fokuseringspunkt

Automatiskt val: 61-punkters autofokus
Manuellt val: enpunkts autofokus (61, 15, 9 valbara typer eller enbart punkter av korstyp valbara)
Manuellt val: Spot-AF
Manuellt val: AF-punktexpansion (4 punkter upp, ned, vänster, höger eller 8 omgivande punkter)
Manuellt val: AF-punktexpansion omgivande 8 punkter
Manuellt val: Zon-AF
Manuellt val: Stor zon-AF
AF-punkter kan väljas separat för vertikal och horisontell fotografering

Visning av vald AF-punkt

I sökaren och längst upp på LCD-displayen och på direktkontrollskärmen

Autofokuslås

Låst när avtryckaren trycks ned halvvägs eller AF ON trycks ned i läget One Shot AF.

AF-hjälpbelysning

Från en separat Speedlite-blixt (tillval)

Manuell fokusering

Inställning på objektivet, standard i Live View-läge

Mikrojustering för autofokus

Manuell: Ange justering +/- 20 steg
Korrigera alla objektiv med samma värde
Korrigera upp till 40 objektiv individuellt
Justeringar lagras för objektiv efter serienummer

EXPONERINGSINSTÄLLNING

Mätmetoder

150 000 pixels mätningssensor med RGB+IR-detektering
EOS iSA-system med 252-zons mätning
(1) Evaluerande ljusmätning (länkad till alla autofokuspunkter)
(2) Utsnittsmätning (cirka 6,1 % i mitten av sökaren)
(3) Spotmätning (cirka 1,3 % i mitten av sökaren)
* spotmätning länkad till en AF-punkt ingår ej
(4) Centrumvägd genomsnittsmätning

Mätområde

EV 0-20 (vid 23 °C med 50 mm f/1,4 objektiv ISO 100)

AE-lås

Auto: Med One Shot AF och evaluerande ljusmätning när skärpan ställs in Manuellt: med AE-låsknapp för fotografering i alla exponeringslägen.

Exponeringskompensation

'+/-5 EV i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med automatisk exponeringsvariation).

Automatisk exponeringsvariation

2, 3, 5 eller 7 bilder Shots +/-3 EV 1/3 eller 1/2 steg

ISO-känslighet [8]

100-6400 (i 1/3 steg eller hela steg)
ISO kan utvidgas till L:50 eller H1: 12800

SLUTARE

Typ

Elektroniskt styrd ridåslutare

Hastighet

30–1/8 000 sek. (i 1/2 eller 1/3 steg), Bulb (Totalt slutartidsintervall. Tillgängligt intervall varierar med fotograferingsmetod)

Slutarutlösning

Mjuk elektromagnetisk avtryckare

VITBALANS

Typ

Automatisk vitbalansering med bildsensorn

Inställningar

AAWB (omgivningsprioritet/vitprioritet), dagsljus, skugga, molnigt, elljus, vitt fluorescerande ljus, blixt, egen, färgtemperaturinställning.
Vitbalanskompensation:
1. Blå/gul +/-9
2. Magenta/grön +/-9.

Egen vitbalans

Ja, 1 inställning kan registreras

Ja, 1 inställning kan registreras

'+/-3 nivåer i enstaka steg
3, 2, 5 eller 7 varierade bilder per avtryckning.
Inställbar med blå/gul förstärkning eller magenta/grön förstärkning.

SÖKARE

Typ

Penta-Prisma

Täckning (vertikal/horisontell)

Cirka 100%

Förstoring

Cirka ,71x [4]

Ögonavstånd

Cirka 21 mm (från okularlinsens centrum)

Dioptriinställning

-3 till +1 m-1 (dioptrier)

Fokuseringsskiva

Fast

Spegel

Snabbt återgående halvgenomskinlig spegel (Överföring: reflektion 40:60, ingen spegelavstängning med EF 600 mm f/4 eller kortare)

Sökarinformation

AF-information: enpunkts-/spot-AF-punkter, AF-ram, AF-läge, fokusindikator, AF-läge, val av AF-punkt, AF-punktsregistrering
Exponeringsinformation: slutartid, bländarvärde, ISO-tal (visas alltid), automatiklås, exponeringsnivå/kompensation, blixtmätning, spotmätningscirkel, exponeringsvarning, automatisk exponeringsvariation, ljusmätmetod, fotograferingsmetod
Blixtinformation: blixt klar, höghastighetssynkronisering, FE-lås, blixtexponeringskompensation, blixt för minskning av röda ögon.
Bildinformation: kortinformation, maximalt antal bilder i en bildserie (visas med 2 siffror), högdagerprioritet (D+).
Kompositionsinformation: Beskärningsområde, bildförhållande, rutnät, elektroniskt
Övrig information: batterikontroll, varningssymbol, flimmeravkänning, matningsmetod, vitbalans, JPEG/RAW-indikator

Förhandsgranska skärpedjup

Ja, med knappen för skärpedjupskontroll.

Okularlock

Ingen (sökarokular fäst vid remmen)

LCD-SKÄRM

Typ

8,11 cm (3,2”) 3:2 Clear View TFT, cirka 1 040 000 punkter

Täckning

Cirka 100%

Visningsvinkel (horisontellt/vertikalt)

Cirka 170°

Ytskikt

Antireflex och stabil struktur

Justering av ljusstyrka

Auto: Använder extern sensor för omgivande ljus
Manuell: Justerbar till en av sju nivåer

Visningsalternativ

(1) Snabbkontrollskärm
(2) Kamerainställningar
(3) Elektroniskt vattenpass med dubbel axel
(4) Anpassningsbar snabbkontrollskärm

BLIXT

Metoder

E-TTL II automatisk blixt, manuell mätning

Blixtsynkronisering

1/200 sek

Blixtexponeringskompensation

'+/- 3EV i 1/3-steg med Speedlite-blixtaggregat i EX serien

Exponeringsvariation med blixt

Ja, med kompatibelt separat blixtaggregat

Blixtexponeringslås

Ja

Synkronisering med andra ridån

Ja

Blixtsko/PC-kontakt

Ja/Ja

Exponeringsvariation med blixt

Ja, med kompatibelt separat blixtaggregat

Kompatibilitet med extern blixt

E-TTL II med Speedlites serie EX och stöd för trådlöst multiblixtsystem

Synkronisering med andra ridån

Ja

Blixtsko/PC-kontakt

Ja/Nej

Kompatibilitet med extern blixt

E-TTL II med Speedlites serie EX och stöd för trådlöst multiblixtsystem

Kontroll av extern blixt

Via kamerans menyskärmbild

FOTOGRAFERING

Metoder

Smart motivläge, Programautomatik, Tidsförval AE, Bländarförval AE, Manual (stillbilder och film), Bulb, Egen (x3)

Bildstilar

Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Neutral, Naturtrogen, Monokrom, Fina detaljer, Egen (x3)

Färgrymd

sRGB och Adobe RGB

Bildbearbetning

Högdagerprioritet
Auto ljuskorrigering (4 inställningar)
Brusreducering för lång exponeringstid
Brusreducering för höga ISO (4 inställningar)
Kombinerad brusreducering
Automatisk korrigering av objektivets periferibelysning
Korrigering av kromatisk aberration
Ändra storlek till M, S1, S2 eller S3
RAW-bildbehandling – endast vid bildvisning
Bildbeskärning – endast vid bildvisning
Multiexponering
HDR-bilder 5 förinställningar

Matningsmetoder

Enbild, långsam serietagning, snabb serietagning, självutlösare (2 s + fjärr, 10 s + fjärr), tyst enbildstagning, tyst serietagning

Serietagning

Max. Cirka 5 b/s (hastigheten behålls för upp till 510 antal JPEG-bilder eller 14 RAW-bilder)[1][2][10] med UDMA mode 7-kort.

Intervall

Inbyggt, antal bilder inställbart från 1–99 eller obegränsat. Stöd för bulbutlösare

DIREKTVISNINGSLÄGE

Typ

Elektronisk sökare med bildsensor

Täckning

Cirka 100 % (horisontellt och vertikalt)

Bildhastighet

29,97 b/s

Fokusering

Manuell fokusering (förstora bilden 6x eller 16x från valfri punkt på bildskärmen)
Autofokus: snabbläge, Live-läge, Live-läge med ansiktsigenkänning

Mätmetod

Evaluerande mätning i realtid med bildsensorn
Aktiv mättid kan ändras

Visningsalternativ

Rutnät (x3), histogram

FILFORMAT

Stillbildsformat

JPEG: 2 komprimeringsalternativ (enligt Exif 2.3) / Design rule for Camera File system (2.0),
RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bitar, Canon original RAW 2:a utgåvan),
Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1-kompatibelt

Samtidig registrering med RAW+JPEG

Ja, alla kombinationer av RAW + JPEG är möjliga, olika format på olika kort är möjligt

Bildformat

JPEG:
Fullt format – (L) 8 688x5 792, (M1) 7 680x5 120, (M2) 5 760x3 840, (S1) 4 320x2 880, (S2) 1 920x1 280, (S3) 720x480
1,3x beskärning – (L) 6 768x4 512, (M1) 6 016x4 000, (M2) 4 512x3 008, (S1) 3 376x2 256, (S2) 1 920x1 280, (S3) 720x480
1,6x beskärning – (L) 5 424x3 616, (M1) 4 800x3 200, (M2) 3 616x2 408, (S1) 2 704x1 808, (S2) 1 920x1 280, (S3) 720x480
1:1 beskärning – (L) 5 792x5 792, (M1) 5 120x5 120, (M2) 3 840x3 840, (S1) 2 880x2 880, (S2) 1 280x1 280, (S3) 480x480
RAW:
(RAW) 8 688x5 792,
(M-RAW) 6 480x4 320,
(S-RAW) 4 320x2 880

Filmtyp

MOV (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Ljud: Linear PCM)

Filmformat

1 920 x 1 080 (29,97, 25, 23,976 b/s) intra- eller interframe
1 280 x 720 (59,94, 50 b/s) intra- eller interframe
640 x 480 (29,97, 25 b/s) endast interframe

Scenlängd

Max varaktighet 29 min 59 sek, max filstorlek 4 GB

Intervallfilm

Filmningsintervall kan ställas in från 1 sek. till 99 tim 59 min 59 sekunder[12] Bildsekvens med 2 till 3 600 bilder, upp till 2 min. 24 sek. (PAL) MOV-format, Full HD (1 920 x 1 080) 25p (ALL-I)

Filnumrering

(1) Löpande numrering
(2) Automatisk återställning
(3) Manuell återställning
(2) Automatisk återställning

ÖVRIGA FUNKTIONER

Egen programmering

16 anpassade funktioner

Metadatakod

Fotograf, copyright, GPS (med GP-E2), gradering

LCD-display/belysning

Ja/Ja

Fukt-/dammskyddad

Ja

Röstkommentar

Nej

Intelligent orienteringssensor

Ja

Förstoring vid visning

1x–16x

Visningslägen

(1) Enstaka bild
(2) Enstaka bild med information (2 nivåer)
(3) Bildvisning med två bilder
(4) Index med 4 bilder
(5) Index med 9 bilder
(6) Index med 36 bilder
(7) Index med 100 bilder
(8) Hoppa i visningen
(9) Filmredigering
(10) RAW-behandling
(11) Betygsättning

Bildspel

Bildval: alla bilder, efter datum, efter mapp, filmer, stillbilder, gradering, skydda bilder
Uppspelningstid: 1/2/3/5/10 eller 20 sekunder
Upprepa: På/Av

Histogram

Ljusstyrka: Ja
RGB: Ja

Högdagervarning

Ja

Bildradering/bildskydd

Raderingsskydd för en bild, mapp eller ett kort i taget

Bildradering

Enstaka bild, vald, mapp, kort eller alla oskyddade

Självutlösare

2 eller 10 sek

Menykategorier

(1) Fotograferingsmeny 1–6
(2) AF-meny 1–5
(3) Bildvisningsmeny 1–3
(4) Inställningsmeny 1–4
(5) Meny för egen programmering 1–4
(6) Min meny (1–5 inställbara)

Menyspråk

25 språk
Engelska, tyska, franska, nederländska, danska, portugisiska, finska, italienska, norska, svenska, spanska, grekiska, ryska, polska, tjeckiska, ungerska, rumänska, ukrainska, turkiska, arabiska, thailändska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska

Uppdatering av firmware

Kan uppdateras av användaren.

GRÄNSSNITT

Dator

USB 3.0 Hi-Speed (PTP)

Annat

HDMI-typ C, extern mikrofon (stereominikontakt)

DIREKTUTSKRIFT

Canon-skrivare

Canons kompakta fotoskrivare och PIXMA-skrivare med stöd för PictBridge

PictBridge

Ja

LAGRING

Typ

CompactFlash Type I (UDMA 7-kompatibelt), SD-kort, SDHC-kort eller SDXC-kort. Stöd för att skriva i hög hastighet med SD-kort av typen UHS-I

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS

PC och Macintosh

Windows 7 (exkl. Starter Edition), Windows 8 och Windows 8.1
OS X v10.8-10.10

PROGRAMVARA

Bildbearbetning

Digital Photo Professional 4 (för RAW-bildhantering)

Annat

PhotoStitch, EOS Utility 3 (inkl. Remote Capture, WFT utility*), Picture Style Editor
* Kräver extra tillbehör

STRÖMKÄLLA

Batterier

Uppladdningsbart litiumjonbatteri LP-E6N (medföljer) / LP-E6

Batteriets kapacitet

Cirka 700 bilder (vid 23 °C)[5]
Cirka 660 (vid 0 °C)

Batteriindikator

Automatisk visning i 6 nivåer

Strömsparfunktion

Strömmen stängs av efter 1, 2, 4, 8, 15 eller 30 minuter.

Strömkällor och batteriladdare

Nätadaptersats ACK-E6, batteriladdare LC-E6, bilbatteriladdare CBC-E6

FYSISKA DATA

Material

Skal i magnesiumlegering

Driftsmiljö

0–40 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre

Mått (B x H x D)

152 x 116,4 x 76,4 mm

Vikt (endast hus)

Cirka 845 g

TILLBEHÖR

Väska

Ej tillämpligt

Trådlös filsändare

Trådlös filsändare WFT-E7 version 2
För trådlös filsändare WFT-E7 krävs uppdatering av firmware och gränssnittskabel IFC-40AB II eller IFC-150AB II
Kompatibel med Eye-Fi-kort

Objektiv

Alla EF-objektiv (exklusive EF-S-/EF-M-objektiv)

Blixt

Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite-sändare ST-E2, Speedlite-sändare ST-E3-RT)

Batterihandgrepp

BG-E11

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll med N3-kontakt, trådlös fjärrkontroll LC-5, fjärrkontroll RC-6 och Speedlite 600EX-RT

Annat

GPS GP-E2, ögonmussla Eb, Eg-seriens korrektionslins med gummiram Eg, Anti Fog ögonmussla Eg, vinkelsökare C, handrem E2, Connect Station CS100Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.

De kan komma att ändras utan föregående meddelande.

[1]Stor/fin (kvalitet 8) upplösning

[2] Baserat på Canons testmetoder, JPEG, ISO 100, bildstilen Standard. Maximalt antal bilder per sekund och buffertkapacitet kan minska beroende på kamerainställningar, ljusnivå, motiv, minneskortets märke och kapacitet, bildregistreringskvalitet, ISO-tal, matningsmetod, bildstil, funktioner för egen programmering osv.

[4] med 50 mm objektiv vid oändligt, -1m-1 dpt

[5] Baserat på CIPA Standard när det batteri används som medföljer kameran, förutom där så anges

[8] Rekommenderat exponeringsindex

[10] De tal som anges gäller vid användning med kort i UDMA7-klassen

[11] Antalet AF-punkter av korstyp varierar beroende på objektiv

[12] AF av, exponering låst baserat på första bilden