Spegelreflexkameror

Canon EOS 5DS R

Specifikationer

Driftsmiljö

0–40 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre

Mått (B x H x D)

152 x 116,4 x 76,4 mm

Vikt (endast hus)

Cirka 845 g

Specifikationer

 • 50,6 MP CMOS

 • Dual DIGIC 6

 • 150k + IR metering sensor

 • Upp till 5,0 bilder per sekund

 • 61-punkters autofokus

 • 1,3x, 1,6x, 1:1 beskuren fotografering

 • USB 3.0

 • Kontrollsystem för spegelvibration

 • Fotografering med intervalltimer

Specifikationerna i detalj

Bildsensor

 • Typ

  36 x 24 mm CMOS

 • Antal effektiva pixels

  Cirka 50,6 megapixlar

 • Totalt antal pixlar

  Cirka 53 megapixlar

 • Sidförhållande

  3:2

 • Lågpassfilter

  Lågpassfilter effekter avstängda

 • Rengöring av sensor

  Integrerat rengöringssystem

 • Färgfiltertyp

  Primärfärg

Bildprocessor

 • Typ

  Dual "DIGIC 6"

Objektiv

 • Objektivfattning

  EF (exklusive EF-S-/EF-M-objektiv)

 • Brännvidd

  Motsvarar 1,0x objektivets brännvidd

Fokusering

 • Typ

  TTL-CT-SIR med CMOS-sensor

 • Autofokussystem/punkter

  61-punkters/41 f/4 AF-punkter av korstyp, inklusive 5 dubbla korssensorer vid f/2,8 och 1 korssensor vid f/8¹


  Antalet AF-punkter av korstyp varierar beroende på objektiv.

 • AF-arbetsområde

  EV -2–18 (vid 20 °C och ISO100)

 • Autofokuslägen

  AI Focus


  One Shot


  Förutsägande AI-servo

 • Val av fokuseringspunkt

  Automatiskt val: 61-punkters autofokus


  Manuellt val: enpunkts autofokus (61, 15, 9 valbara typer eller enbart punkter av korstyp valbara)


  Manuellt val: Spot-AF


  Manuellt val: AF-punktexpansion (4 punkter upp, ned, vänster, höger eller 8 omgivande punkter)


  Manuellt val: AF-punktexpansion omgivande 8 punkter


  Manuellt val: Zon-AF


  Manuellt val: Stor zon-AF


  AF-punkter kan väljas separat för vertikal och horisontell fotografering

 • Visning av vald AF-punkt

  I sökaren och längst upp på LCD-displayen och på direktkontrollskärmen

 • Autofokuslås

  Låst när avtryckaren trycks ned halvvägs eller AF ON trycks ned i läget One Shot AF.

 • AF-hjälpbelysning

  Från en separat Speedlite-blixt (tillval)

 • Manuell fokusering

  Inställning på objektivet, standard i Live View-läge

 • Mikrojustering för autofokus

  Manuell: Ange justering +/- 20 steg


  Korrigera alla objektiv med samma värde


  Korrigera upp till 40 objektiv individuellt


  Justeringar lagras för objektiv efter serienummer

Exponeringsinställning

 • Ljusmätmetoder

  150 000 pixels mätningssensor med RGB+IR-detektering


  EOS iSA-system med 252-zons mätning


  (1) Evaluerande ljusmätning (länkad till alla autofokuspunkter)


  (2) Utsnittsmätning (cirka 6,1 % i mitten av sökaren)


  (3) Spotmätning (cirka 1,3 % i mitten av sökaren)


  * spotmätning länkad till en AF-punkt ingår ej


  (4) Centrumvägd genomsnittsmätning

 • Mäta ljusstyrkeintervall

  EV 0-20 (vid 23 °C med 50 mm f/1,4 objektiv ISO 100)

 • AE-lås

  Automatisk: Med metoden One Shot AF och evaluerande ljusmätning när skärpan ställts in


  Manuellt: med automatiklåsknapp i alla exponeringsmetoder

 • Exponeringskompensation

  '+/-5 EV i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med automatisk exponeringsvariation).

 • Automatisk exponeringsvariation

  2, 3, 5 eller 7 bilder +/-3 EV 1/3 eller 1/2 steg

 • ISO-känslighet

  Rekommenderat exponeringsindex

  100-6400 (i 1/3 steg eller hela steg)


  ISO kan utvidgas till L:50 eller H1: 12800

Slutare

 • Typ

  Elektroniskt styrd ridåslutare

 • Hastighet

  30–1/8 000 sek. (i 1/2 eller 1/3 steg), Bulb (Totalt slutartidsintervall. Tillgängligt intervall varierar med fotograferingsmetod)

 • Slutarutlösning

  Mjuk elektromagnetisk avtryckare

Vitbalans

 • Typ

  Automatisk vitbalansering med bildsensorn

 • Inställningar

  AWB (omgivningsprioritet/vitprioritet), Dagsljus, Skugga, Moln, Glödlampa, Vitt


  Lysrör, Blixt, Egen, Färgtemperaturinställning.


  Vitbalanskompensation:


  1. Blå/gul +/-9


  2. Magenta/grön +/-9.

 • Egen vitbalansering

  Ja, 1 inställning kan registreras

 • Vitbalansvariation

  '+/-3 nivåer i enstaka steg


  3, 2, 5 eller 7 varierade bilder per avtryckning.


  Inställbar med blå/gul förstärkning eller magenta/grön förstärkning.

Sökare

 • Typ

  Penta-Prisma

 • Täckning (vertikal/horisontell)

  Cirka 100%

 • förstoring

  Cirka 0,71x¹

 • Ögonavstånd

  Cirka 21 mm (från okularlinsens centrum)

 • Dioptriinställning

  -3 till +1 m-1 (dioptrier)

 • Sökarinformation

  AF-information: enpunkts-/spot-AF-punkter, AF-ram, AF-läge, fokusindikator, AF-läge, val av AF-punkt, AF-punktsregistrering


  Exponeringsinformation: slutartid, bländarvärde, ISO-tal (visas alltid), automatiklås, exponeringsnivå/kompensation, blixtmätning, spotmätningscirkel, exponeringsvarning, automatisk exponeringsvariation, ljusmätmetod, fotograferingsmetod


  Blixtinformation: blixt klar, höghastighetssynkronisering, FE-lås, blixtexponeringskompensation, blixt för minskning av röda ögon.


  Bildinformation: kortinformation, maximalt antal bilder i en bildserie (visas med 2 siffror), högdagerprioritet (D+).


  Kompositionsinformation: Beskärningsområde, bildförhållande, rutnät, elektroniskt vattenpass


  Övrig information: batterikontroll, varningssymbol, flimmeravkänning, matningsmetod, vitbalans, JPEG/RAW-indikator

 • Förhandsgranska skärpedjup

  Ja, med knappen för skärpedjupskontroll.

 • Okularlock

  Ingen (sökarokular fäst vid remmen)

LCD-skärm

 • Typ

  8,11 cm (3,2”) 3:2 Clear View TFT, cirka 1 040 000 punkter

 • Täckning

  Cirka 100%

 • Visningsvinkel (horisontell/vertikal)

  Cirka 170°

 • Ytskikt

  Antireflex och stabil struktur

 • Justering av ljusstyrka

  Auto: Använder extern sensor för omgivande ljus


  Manuell: Justerbar till en av sju nivåer

 • Visningsalternativ

  (1) Snabbkontrollskärm


  (2) Kamerainställningar


  (3) Elektroniskt vattenpass med dubbel axel


  (4) Anpassningsbar snabbkontrollskärm

Blixt

 • Metoder

  E-TTL II automatisk blixt, manuell mätning

 • Blixtsynkronisering

  1/200 sek

 • Blixtexponeringskompensation

  '+/- 3EV i 1/3-steg med Speedlite-blixtaggregat i EX serien

 • Exponeringsvariation med blixt

  Ja, med kompatibelt separat blixtaggregat

 • Blixtexponeringslås

  Ja

 • Synkronisering med andra ridån

  Ja

 • Blixtsko/PC-kontakt

  Ja/Ja

 • Kompatibilitet med extern blixt

  E-TTL II med Speedlites serie EX och stöd för trådlöst multiblixtsystem

 • Kontroll av extern blixt

  via kamerans menyskärmbild

Fotografering

 • Metoder

  Smart motivläge, Programautomatik, Tidsförval AE, Bländarförval AE, Manual (stillbilder och film), Bulb, Egen (x3)

 • Bildstilar

  Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Neutral, Naturtrogen, Monokrom, Fina detaljer, Egen (x3)

 • Färgrymd

  sRGB och Adobe RGB

 • Bildbehandling

  Högdagerprioritet


  Auto ljuskorrigering (4 inställningar)


  Brusreducering för lång exponeringstid


  Brusreducering för höga ISO (4 inställningar)


  Kombinerad brusreducering


  Automatisk korrigering av objektivets periferibelysning


  Korrigering av kromatisk aberration


  Ändra storlek till M, S1, S2 eller S3


  RAW-bildbehandling – endast vid bildvisning


  Bildbeskärning – endast vid bildvisning


  Flera exponeringar


  HDR-bilder 5 förinställningar

 • Matningsmetoder

  Enbild, långsam serietagning, snabb serietagning, självutlösare (2 s + fjärr, 10 s + fjärr), tyst enbildstagning, tyst serietagning

 • Serietagning

  Max. Cirka 5 b/s (hastigheten behålls för upp till 510 antal JPEG-bilder eller 14 RAW-bilder)¹²³ med UDMA mode 7-kort.

Live View-läge

 • Typ

  Elektronisk sökare med bildsensor

 • Täckning

  Cirka 100 % (horisontellt och vertikalt)

 • Bildhastighet

  29,97 b/s

 • Fokusering

  Manuell fokusering (förstora bilden 6x eller 16x från valfri punkt på bildskärmen)


  Autofokus: snabbläge, Live-läge, Live-läge med ansiktsigenkänning

 • Mätmetod

  Evaluerande mätning i realtid med bildsensorn


  Aktiv mättid kan ändras

 • Visningsalternativ

  Rutnät (x3), histogram

Filformat

 • Stillbildsformat

  JPEG: 2 komprimeringsalternativ (enligt Exif 2.3) / Design rule for Camera File system (2.0),


  RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bitar, Canon original RAW 2:a utgåvan),


  Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1-kompatibelt

 • RAW+JPEG Samtidig registrering

  Ja, alla kombinationer av RAW + JPEG är möjliga, olika format på olika kort är möjligt

 • Bildformat

  JPEG:


  Fullt format – (L) 8 688x5 792, (M1) 7 680x5 120, (M2) 5 760x3 840, (S1) 4 320x2 880, (S2) 1 920x1 280, (S3) 720x480


  1,3x beskärning – (L) 6 768x4 512, (M1) 6 016x4 000, (M2) 4 512x3 008, (S1) 3 376x2 256, (S2) 1 920x1 280, (S3) 720x480


  1,6x beskärning – (L) 5 424x3 616, (M1) 4 800x3 200, (M2) 3 616x2 408, (S1) 2 704x1 808, (S2) 1 920x1 280, (S3) 720x480


  1:1 beskärning – (L) 5 792x5 792, (M1) 5 120x5 120, (M2) 3 840x3 840, (S1) 2 880x2 880, (S2) 1 280x1 280, (S3) 480x480


  RAW:


  (RAW) 8 688x5 792,


  (M-RAW) 6 480x4 320,


  (S-RAW) 4 320x2 880

 • Filnumrering

  (1) Löpande numrering


  (2) Automatisk återställning


  (3) Manuell återställning

EOS-film

 • Filmtyp

  MOV (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Ljud: Linear PCM)

 • Filmformat

  1 920 x 1 080 (29,97, 25, 23,976 b/s) intra- eller interframe


  1 280 x 720 (59,94, 50 b/s) intra- eller interframe


  640 x 480 (29,97, 25 b/s) endast interframe

 • Scenlängd

  Max varaktighet 29 min 59 sek, max filstorlek 4 GB

Övriga funktioner

 • Egen programmering

  16 anpassade funktioner

 • Metadatakod

  Fotograf, copyright, GPS (med GP-E2), gradering

 • LCD-display/belysning

  Ja/Ja

 • Vatten-/dammskyddad

  Ja

 • Intelligent orienteringssensor

  Ja

 • Förstoring vid visning

  1x–16x

 • Visningslägen

  (1) Enstaka bild


  (2) Enstaka bild med information (2 nivåer)


  (3) Bildvisning med två bilder


  (4) Index med 4 bilder


  (5) Index med 9 bilder


  (6) Index med 36 bilder


  (7) Index med 100 bilder


  (8) Hoppa i visningen


  (9) Filmredigering


  (10) RAW-behandling


  (11) Betygsättning

 • Bildspel

  Bildval: alla bilder, efter datum, efter mapp, filmer, stillbilder, gradering, skydda bilder


  Uppspelningstid: 1/2/3/5/10 eller 20 sekunder


  Upprepa: På/Av

 • Histogram

  Ljusstyrka: Ja


  RGB: Ja

 • Högdagervarning

  Ja

 • Bildradering

  Enstaka bild, vald, mapp, kort eller alla oskyddade

 • Bildradering/bildskydd

  Raderingsskydd för en bild, mapp eller ett kort i taget

 • Självutlösare

  2 eller 10 sek

 • Menykategorier

  (1) Fotograferingsmeny 1–6


  (2) AF-meny 1–5


  (3) Bildvisningsmeny 1–3


  (4) Inställningsmeny 1–4


  (5) Meny för egen programmering 1–4


  (6) Min meny (1–5 inställbara)

 • Menyspråk

  25 språk


  Engelska, tyska, franska, nederländska, danska, portugisiska, finska, italienska, norska, svenska, spanska, grekiska, ryska, polska, tjeckiska, ungerska, rumänska, ukrainska, turkiska, arabiska, thailändska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska

 • Uppdatering av firmware

  Kan uppdateras av användaren.

Gränssnitt

 • Dator

  USB 3.0 Hi-Speed (PTP)

 • Övrigt

  HDMI-typ C, extern mikrofon (stereominikontakt)

Direktutskrift

 • Canon-skrivare

  Canons kompakta fotoskrivare och PIXMA-skrivare med stöd för PictBridge

 • PictBridge

  Ja

Lagring

 • Typ

  CompactFlash Type I (UDMA 7-kompatibelt), SD-kort, SDHC-kort eller SDXC-kort. Stöd för att skriva i hög hastighet med SD-kort av typen UHS-I

Operativsystem som stöds

 • Macintosh

  Windows 7 (exkl. Starter Edition), Windows 8 och Windows 8.1


  OS X v10.7-10.10

Programvara

 • Bildbehandling

  Digital Photo Professional 4 (för RAW-bildhantering)

 • Övrigt

  PhotoStitch, EOS Utility 3 (inkl. Remote Capture, WFT utility*), Picture Style Editor


  * Kräver extra tillbehör

Strömkälla

 • Batterier

  Uppladdningsbart litiumjonbatteri LP-E6N (medföljer) / LP-E6

 • Batterikapacitet

  Cirka 700 bilder (vid 23 °C)¹


  Cirka 660 (vid 0 °C)

 • Batteriindikator

  Automatisk visning i 6 nivåer

 • Strömsparfunktion

  Strömmen stängs av efter 1, 2, 4, 8, 15 eller 30 minuter.

 • Strömkällor och batteriladdare

  Nätadaptersats ACK-E6, batteriladdare LC-E6, bilbatteriladdare CBC-E6

Tillbehör

 • Trådlös filsändare

  Trådlös filsändare WFT-E7 version 2


  För trådlös filsändare WFT-E7 krävs uppdatering av firmware och gränssnittskabel IFC-40AB II eller IFC-150AB II


  Kompatibel med Eye-Fi-kort

 • Väskor/remmar

  Ej tillämpligt

 • Objektiv

  Alla EF-objektiv (exklusive EF-S-/EF-M-objektiv)

 • Blixt

  Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite-sändare ST-E2, Speedlite-sändare ST-E3-RT)

 • Batterihandgrepp

  BG-E11

 • Fjärrkontroll/strömbrytare

  Fjärrkontroll med N3-kontakt, trådlös fjärrkontroll LC-5, fjärrkontroll RC-6 och Speedlite 600EX-RT

 • Övrigt

  GPS GP-E2, ögonmussla Eb, Eg-seriens korrektionslins med gummiram Eg, Anti Fog ögonmussla Eg, vinkelsökare C, handrem E2, Connect Station CS100

Fysiska specifikationer

 • Material

  Skal i magnesiumlegering

 • Driftsmiljö

  0–40 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre

 • Mått (B x H x D)

  152 x 116,4 x 76,4 mm

 • Vikt (endast hus)

  Cirka 845 g

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

¹ Antalet AF-punkter av korstyp varierar beroende på objektiv

¹ Med 50 mm objektiv vid oändligt, -1m-1 dpt

¹ Stor/fin (kvalitet 8) upplösning

² Baserat på Canons testmetoder, JPEG, ISO 100, bildstilen Standard. Maximalt antal bilder per sekund och buffertkapacitet kan minska beroende på kamerainställningar, ljusnivå, motiv, minneskortets märke och kapacitet, bildregistreringskvalitet, ISO-tal, matningsmetod, bildstil, funktioner för egen programmering osv.

³ De tal som anges gäller vid användning med kort i UDMA7-klassen

¹ Baserat på CIPA Standard och med det batteri används som medföljer kameran, förutom där så anges

¹ AF av, exponering låst baserat på första bilden