Canon EOS 7D Mark II Specifikationer

BILDSENSOR

Typ

22,4 x 15,0 mm CMOS

Antal effektiva pixlar

Cirka 20,2 megapixels

Totalt antal pixlar

Cirka 20,9 megapixels

Bildförhållande

3:2

Lågpassfilter

Inbyggt/fast med fluorinlager

Rengöring av sensor

Integrerat rengöringssystem

Färgfiltertyp

Primärfärg

BILDPROCESSOR

Typ

Dual "DIGIC 6"

OBJEKTIV

Objektivfattning

EF/EF-S

Brännvidd

Motsvarar 1,6x objektivets brännvidd

FOKUSERING

Typ

TTL-CT-SIR med CMOS-sensor

AF-system/punkter

65 AF-punkter av korstyp (den centrerade punkten är en extra känslig punkt av typen dubbla korssensorer vid f/2,8, korstyp vid f/8 och känslig till -3EV)¹

AF-arbetsområde

EV -3 - 18 (vid 23 °C och ISO100)

AF-metod

AI Focus


One Shot


AI Servo

AF-punktval

Automatiskt val: 65-punkters autofokus


Manuellt val: Enpunkts-AF (61, 65 av enbart korstyp, 21 eller 9 valbara punkter)


Manuellt val: Spot-AF


Manuellt val: AF-punktexpansion, 4 punkter (upp, ned, vänster, höger)


Manuellt val: AF-punktexpansion omgivande 8 punkter


Manuellt val: Zon-AF


Manuellt val: Stor zon-AF


AF-punkter kan väljas separat för vertikal och horisontell fotografering

Visning av vald AF-punkt

I sökaren och visas på övre LCD-displayen och fönstret för snabbkontroll

Förutsägande AF

Ja, upp till 8 m

Autofokuslås

Låst när avtryckaren är nedtryckt halvvägs med metoden One Shot AF eller AF-ON

Hjälpbelysning för autofokus

Blixtserie från den inbyggda blixten eller från en separat Speedlite-blixt (tillval)

Manuell fokusering

Inställning på objektivet

Mikrojustering för autofokus

AF-meny


+/- 20 steg (vidvinkel- och teleinställningar för zoom)


Korrigera alla objektiv med samma värde


Korrigera upp till 40 objektiv individuellt


Justeringar lagras för objektiv efter serienummer

EXPONERINGSINSTÄLLNING

Mätmetoder

Fullöppningsmätning med 252-zons Dual Layer-kiselcell


(1) Evaluerande ljusmätning (länkad till alla autofokuspunkter)


(2) Utsnittsmätning (cirka 6 % i mitten av sökaren)


(3) Spotmätning (cirka 1,8 % i mitten av sökaren)


(4) Centrumvägd genomsnittsmätning

Mätområde

EV 0-20 (vid 23 °C med 50 mm f/1,4 objektiv ISO 100)

Automatiklås

Automatisk: Med metoden 1-shot AF och evaluerande mätning låses exponeringen när skärpan ställts in.


Manuellt: Med automatiklåsknapp för fotograferingsmetoder i kreativa zonen

Exponeringskompensation

+/-5 EV i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med automatisk exponeringsvariation).

Automatisk exponeringsvariation

2, 3, 5 eller 7 bilder +/-3 EV 1/3 eller 1/2 steg

ISO-känslighet*

Auto (100-16000), 100-16000 (i 1/3 steg eller hela steg)


ISO kan utvidgas till H1: 25600 och H2: 51200


Vid videoinspelning: Auto (100-16000), 100-16000 (i 1/3 steg eller hela steg) ISO kan utvidgas till H: 25600

SLUTARE

Typ

Elektroniskt styrd ridåslutare

Slutartider

30–1/8 000 sek. (i 1/2 eller 1/3 steg), Bulb (Totalt slutartidsintervall. Tillgängligt intervall varierar med fotograferingsmetod)

VITBALANSERING

Typ

Automatisk vitbalansering med bildsensorn

Inställningar

Auto, Dagsljus, Skugga, Moln, Glödlampa, Vitt


Lysrör, Blixt, Egen, Färgtemperaturinställning.


Vitbalanskompensation:


1. Blå/gul +/-9


2. Magenta/grön +/-9

Egen vitbalansering

Ja, 1 inställning kan registreras

Vitbalansvariation

+/-3 nivåer i enstaka nivåsteg


3 varierade bilder per avtryckning.


Inställbar med blå/gul förstärkning eller magenta/grön förstärkning.

SÖKARE

Typ

Penta-Prisma

Täckning (vertikal/horisontell)

Cirka 100%

Förstoring

Cirka 1,0x¹

Ögonavstånd

Cirka 22 mm (från okularlinsens centrum)

Dioptriinställning

-3 till +1 m-1 (dioptrier)

Fokuseringsskiva

Utbytbar (2 typer, tillval).


Standardfokusskärm Eh-A


Eh-S matt med mycket hög precision

Spegel

Snabbt återgående halvgenomskinlig spegel (Överföring: reflektion 40:60, ingen spegelavstängning med EF 600 mm f4 eller kortare)

Sökarinformation

AF-information: enpunkts-/spot-AF-punkter, AF-ram, AF-läge, fokusindikator, AF-läge, val av AF-punkt, AF-punktsregistrering


Exponeringsinformation: slutartid, bländarvärde, ISO-tal (visas alltid), automatiklås, exponeringsnivå/kompensation, blixtmätning, spotmätningscirkel, exponeringsvarning, automatisk exponeringsvariation, ljusmätmetod, fotograferingsmetod


Blixtinformation: blixt klar, höghastighetssynkronisering, FE-lås, blixtexponeringskompensation, blixt för minskning av röda ögon.


Bildinformation: kortinformation, maximalt antal bilder i en bildserie (visas med 2 siffror), högdagerprioritet (D+).


Kompositionsinformation Rutnät, elektroniskt vattenpass


Övrig information: batterikontroll, varningssymbol, flimmeravkänning, matningsmetod, vitbalans, JPEG/RAW-indikator

Förhandsgranska skärpedjup

Ja, med knappen för skärpedjupskontroll.

Okularlock

På remmen

LCD-SKÄRM

Typ

7,7 cm (3,0”) Clear View TFT, cirka 1 040 000 punkter

Täckning

Cirka 100%

Visningsvinkel (horisontell/vertikal)

Cirka 170°

Ytskikt

Antireflex och stabil struktur

Justering av ljusstyrka

Auto: Använder extern sensor för omgivande ljus


Manuell: Justerbar till en av sju nivåer

Visningsalternativ

(1) Direktkontrollskärm


(2) Kamerainställningar


(3) Elektroniskt vattenpass med dubbel axel

BLIXT

Ledtal för inbyggd blixt

11

Blixttäckning för inbyggd blixt

upp till 15 mm brännvidd (motsvarande 35 mm: 24 mm)

Laddningstid för inbyggd blixt

Cirka 3 sekunder

Lägen

E-TTL II, manuell blixt, multiblixt, integrerad Speedlite-sändare

Reducering av röda ögon

Ja

Blixtsynkronisering

1/250 sek.

Blixtexponeringskompensation

'+/- 3EV i 1/2 eller 1/3 steg

Exponeringsvariation med blixt

Ja, med kompatibelt separat blixtaggregat

Blixtexponeringslås

Ja

Synkronisering med andra ridån

Ja

Blixtsko/PC-kontakt

Ja/Ja

Kompatibilitet med extern blixt

E-TTL II med Speedlite serie EX och stöd för trådlöst multiblixtsystem

Kontroll av separat blixtaggregat

via kamerans menyskärmbild

FOTOGRAFERING

Lägen

Smart motivläge, Programautomatik, Tidsförval AE, Bländarförval AE, Manual (stillbilder och film), Bulb, Egen (x3)

Bildstilar

Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Neutral, Naturtrogen, Monokrom, Egen (x3)

Färgrymd

sRGB och Adobe RGB

Bildbearbetning

Högdagerprioritet


Auto ljuskorrigering (4 inställningar)


Brusreducering för lång exponeringstid


Brusreducering för höga ISO (4 inställningar)


Kombinerad brusreducering


Automatisk korrigering av objektivets periferibelysning


Korrigering av kromatisk aberration


Distorsionskorrigering


Ändra storlek till M, S1, S2 eller S3


RAW-bildbehandling - endast vid bildvisning


Flera exponeringar


HDR-bilder 5 förinställningar

Matningsmetoder

Enbild, långsam serietagning, snabb serietagning, självutlösare (2 s + fjärr, 10 s + fjärr), tyst enbildstagning, tyst serietagning

Bildserie

Max. Cirka 10 b/s (hastigheten bibehålls för upp till oändligt antal JPEG-bilder eller 31 RAW-bilder ¹ ² ³ med UDMA7-kort.

Intervall

Inbyggt, antal bilder inställbart från 1–99 eller obegränsat. Stöd för bulbutlösare

DIREKTVISNINGSLÄGE

Typ

Elektronisk sökare med bildsensor

Täckning

Cirka 100 % (horisontellt och vertikalt)

Bildhastighet

29,97 b/s

Fokusering

Manuell fokusering (förstora bilden 5x eller 10x från valfri punkt på bildskärmen)


Autofokus: Dual Pixel CMOS AF (ansiktsigenkänning och följnings-AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single),


Custom Movie Servo AF

Mätmetod

Evaluerande mätning i realtid med bildsensorn


Aktiv mättid kan ändras

Visningsalternativ

Rutnät (x2), histogram

FILFORMAT

Stillbildsformat

JPEG: fin, normal (enligt Exif 2.21 [Exif Print])/Design rule for Camera File system (2.0),


RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bitar, Canon original RAW 2:a utgåvan),


Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1-kompatibelt

RAW+JPEG Samtidig Registrering

Ja, alla kombinationer av RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG är möjliga.

Bildformat

JPEG 3:2: (L) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (S1) 2736 x 1824, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480


JPEG 4:3: (L) 4864x3648, (M) 3248x2432, (S1) 2432x1824, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480


JPEG 16:9: (L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1) 2736 x 1536, (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408


JPEG 1:1: (L) 3648x3648, (M) 2432x2432, (S1) 1824x1824, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480


RAW: (RAW) 5 472 x 3 648, (M-RAW) 4 104 x 2 736, (S-RAW) 2 736 x 1 824

Filmtyp

MOV (Video: H.264 eller MP4: intraframe/interframe, Ljud: linjär PCM med H.264, AAC med MP4, inspelningsnivån kan justeras manuellt av användaren)

Filmformat

1 920 x 1 080 (59,94, 50 b/s) interframe


1 920 x 1 080 (29,97, 25, 24, 23,98 b/s) intra- eller interframe


1 920 x 1 080 (29,97, 25) interframe lite


1 280 x 720 (59,94, 50 b/s) intra- eller interframe


1 280 x 720 (29,97, 25, 24, 23,98 b/s) interframe lite


640 x 480 (29,97, 25 b/s) interframe eller interframe lite

Filmlängd

Max varaktighet 29 min 59 sek

Mappar

Nya mappar kan skapas och väljas manuellt

Filnumrering

(1) Löpande numrering


(2) Automatisk återställning


(3) Manuell återställning

ANDRA FUNKTIONER

Egen programmering

18 Egen programmering

Metadatakod

Användarens copyright-information (kan ställas in i kameran)


Bildgradering (0–5 stjärnor), GPS-information: latitud, longitud, höjd, riktning och UTC-tid (Coordinated Universal Time), satellitsignal

LCD-display/belysning

Ja/Ja

Vatten-/dammskyddad

Ja (motsvarande EOS-1N)

Röstkommentar

Nej

Intelligent orienteringssensor

Ja

Förstoring vid visning

1,5x–10x

Visningslägen

(1) Enstaka bild med information (2 nivåer)


(2) Enstaka bild


(3) Index med 4 bilder


(4) Index med 9 bilder


(5) Förstorad vy


(6) Filmredigering

Bildspel

Bildval: alla bilder, efter datum, efter mapp, filmer, stillbilder, gradering, skydda bilder


Uppspelningstid: 1/2/3/5/10 eller 20 sekunder


Upprepa: På/Av

Histogram

Ljusstyrka: Ja


RGB: Ja

Högdagervarning

Ja

Bildradering/bildskydd

Radera: en bild, alla bilder i en mapp, markerade bilder, ej skyddade bilder


Skydd: raderingsskydd för en bild i taget

Menykategorier

(1) Fotograferingsmeny (x6)


(2) AF-meny (x5)


(3) Bildvisningsmeny (x3)


(4) Inställningsmeny (x4)


(5) Meny för egna funktioner (x5)


(6) Min meny

Menyspråk

25 språk


Engelska, tyska, franska, nederländska, danska, portugisiska, finska, italienska, norska, svenska, spanska, grekiska, ryska, polska, tjeckiska, ungerska, rumänska, ukrainska, turkiska, arabiska, thailändska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska

Firmware uppdatering

Kan uppdateras av användaren.

GRÄNSSNITT

Dator

SuperSpeed USB 3

Övrigt

HDMI-minikontakt (HDMI-CEC-kompatibel, okomprimerad YCbCr-utgång 4:2:2, stöd för 8-bitars för videoströmning, stöd för ljudutgång via HDMI)


Extern mikrofon (stereominikontakt),


hörlursuttag (stereominikontakt)

DIREKTUTSKRIFT

Canon-skrivare

Canon kompakta fotoskrivare och PIXMA skrivare med stöd för PictBridge

PictBridge

Ja

LAGRING

Typ

CompactFlash Type I (UDMA 7-kompatibelt), SD-kort, SDHC-kort eller SDXC-kort. Stöd för att skriva i hög hastighet med SD-kort av typen UHS-I

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS

PC och Macintosh

Windows 8.1/8/7/7 SP1/Vista SP2/XP SP3


OS X v10.8–10.9

PROGRAMVARA

Bildvisning och utskrift

ImageBrowser EX

Bildbearbetning

Digital Photo Professional

Övrigt

PhotoStitch, EOS Utility (inkl. Remote Capture, WFT utility*), Picture Style Editor


* Kräver extra tillbehör

STRÖMKÄLLA

Batterier

Uppladdningsbart litiumjonbatteri LP-E6N (medföljer)

Batteriets kapacitet

Cirka 670 bilder (vid 23 °C, AE 50 %, FE 50 %)¹


Cirka 640 (vid 0 °C, AE 50 %, FE 50 %)

Batteriindikator

6 nivåer + procent

Strömsparfunktion

Strömmen stängs av efter 1, 2, 4, 8, 15 eller 30 minuter.

Strömkällor och batteriladdare

Nätadaptersats ACK-E6, batteriladdare LC-E6, bilbatteriladdare CBC-E6

FYSISKA DATA

Kamerahusmaterial

Skal i magnesiumlegering

Driftsmiljö

0–40 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre

Mått (B x H x D)

148,6 x 112,4 x 78,2 mm

Vikt (bara hus)

Cirka 910 g

TILLBEHÖR

Sökare

Ögonmussla Eb, E-seriens korrektionslins med gummiram Eb, fokusskärm Eh (Eh-A standardfokusskärm, Eh-S matt med mycket hög precision), vinkelsökare C

Väska

Läderväska EH20-L

Trådlös filsändare

Trådlös filsändare WFT-E7 version 2


För trådlös filsändare WFT-E7 krävs uppdatering av firmware och gränssnittskabel IFC-40AB II eller IFC-150AB II


Kompatibel med Eye-Fi-kort

Objektiv

Alla EF- och EF-S­objektiv

Blixt

Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite-sändare ST-E2, Speedlite-sändare ST-E3-RT)

Batterigrepp

BG-E16

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll med N3-kontakt, trådlös fjärrkontroll LC-5, fjärrkontroll RC-6

Övrigt

Handlovsrem E2

Friskrivning

* Rekommenderat exponeringsindex

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Fotnot

¹ Antalet AF-punkter av korstyp varierar beroende på objektiv

¹ Med 50 mm objektiv vid oändligt, -1m-1 dpt

¹ Stor/fin (kvalitet 8) upplösning


² Baserat på Canons testmetoder, JPEG, ISO 100, bildstilen Standard. Maximalt antal bilder per sekund och buffertkapacitet kan minska beroende på kamerainställningar, ljusnivå, motiv, minneskortets märke och kapacitet, bildregistreringskvalitet, ISO-tal, matningsmetod, bildstil, funktioner för egen programmering osv.


³ De tal som anges gäller vid användning med kort i UDMA7-klassen och med funktionen iTR-AF avaktiverad. Med iTR-AF aktiverad kan du ta bildserier på högst cirka 9,5 b/s

¹ Baserat på CIPA Standard och med det batteri används som medföljer kameran, förutom där så anges