EOS Remote

Utöka funktionerna i din EOS och din smartphone.

EOS Remote är en app för smartphones med Apple iOS eller Android. När den används ihop med EOS-kameror med inbyggd Wi-Fi blir den ett kraftfullt tillbehör du får plats med i fickan. Med EOS Remote blir det lättare att ta foton och titta på bilder.

Funktion

När du använder fjärrfunktionen med Live View aktiverad får du ökade kreativa möjligheter som gör fotograferandet ännu roligare. Med appen EOS Remote kan du snabbt kolla foton i kameran med hjälp av en smartphone. Du kan överföra och spara bilder på din smartphone och till och med dela dem med familj och vänner.

Du kan ansluta EOS Remote via åtkomstpunkter (infrastrukturläge), men också i miljöer utan åtkomstpunkter: den kan användas om du bara har en kamera och en smartphone. Den kan användas på platser där det inte finns Wi-Fi-nätverk, t.ex. utanför städer, vid kusten och i bergen, samt i källarlokaler och på tåg eller i bilar där signalstyrkan kan variera.

Nu är det lättare att ta gruppfoton där fotografen också finns med.

Med Live View kan du kontrollera bilder från en annan plats.

Snabbkolla dina foton utan att du måste ta upp kameran ur väskan.

Dina vänner kan välja och spara de bilder de vill ha.

Information om EOS Remote (Obs! Android- och iOS-apparna kan se olika ut.)

Huvudmeny för EOS Remote

(a) Programinställningar
(b) Bildvisare i kameran/överföra och spara bilder
(c) Live View-fjärrfotografering/fjärrutlösning
(d) Wi-Fi-anslutningsguide

Live View Remote

Med funktionen för Live View-fjärrfotografering kan du ta foton genom att bara titta på skärmen på din smartphone.

(a) Knappen [Återgå till huvudmeny]
(b) Av/på-knapp för visning av bildinformation
(c) Knappen [Lås rotering]
(d) Knappen [Starta/avsluta Live View]
(e) Blå fokusram: AF-ram
(f) Vit fokusram: Utökad fokusram
(g) Knappen [Öka/minska visningsområde]
(h) Knappen [Visa miniatyrbild för fotograferad bild]
(i) Knappen [Fokusknapp (tryck ned slutarknappen halvvägs)]
    (Dold som standard. Ange att den ska visas på skärmen Programinställningar.)
(j) Knappen [Fjärrutlösning]
(k) Knapp för fotograferingsinställningar

 

Du kan styra över Tv, Av, ISO, och exponering enligt hur du ställt in kamerans inställningsratt.

liveview01

(vänster bild) Tryck på knappen [Fotograferingsinställningar] så visas knappen Inställningsjustering.
(höger bild) Välj den inställning du vill justera

liveview02

De olika inställningarna visas på skärmen. Du kan enkelt justera dem på pekpanelen.

Du kan kontrollera skärpan på skärmen på en smartphone och manövrera autofokusen. Du kan även kontrollera fokusexpansion med en smartphone.

Tryck för att välja fokusområde.
Vit fokusram: Utökad ram
Blå fokusram: AF-ram

Öka fokusramen genom att trycka två gånger.

Tryck på fokusknappen när fokusramen är där du vill ha den.

Fokusramen blir grön.

Du kan fjärrutlösa med en smartphone. Du kan välja mellan två slutarlägen:

Med fokusknapp
(a) Fokusknapp (tryck ned slutarknappen halvvägs)
(b) Knappen Fjärrutlösning
Fokusknappen visas inte som standard. Du kan ange att den ska visas på skärmen Programinställningar.

Utan fokusknapp
(c) Fokus + Utlösarknapp
Tryck bara på knappen så ställs skärpan in och slutaren utlöses automatiskt.

Fokusknapp (tryck ned avtryckaren halvvägs):
Genom att trycka ned koncentreras skärpan till den blå fokusramen

Utlösarknapp:
Genom att föra fingret till slutarknappen medan du håller på fokusknappen tar du ett foto med korrekt skärpa.

Bildvisare i kameran

Du kan snabbt och enkelt kontrollera bilderna i din kamera med din smartphone. Du kan enkelt visa bilderna i kameran, sätta betyg på dem eller radera dem, på samma sätt som om du tagit bort LCD-skärmen på kamerans baksida.

Sida vid sida
(a) Sortera
(b) Hoppa över

Tabell (med bildinformation)

Du kan välja ordning på bilderna enligt mapp, betyg eller datum i stigande eller sjunkande ordning.

Flytta direkt till den angivna mappen.

Välj en bild genom att trycka på den. Sedan visas informationen om bilden. Du kan även kontrollera fotoinformation.
(c)Spara till smartphone
(d)Skicka bild som e-postmeddelande
(e)Betyg
(f)Radera bild från kameran

Överföra och spara bilder

Du kan överföra och spara bilder du har i kameran till din smartphone så att du sedan kan dela dem. Bilderna sparas i optimal storlek för både kvalitet och överföringshastighet när de överförs till smartphone. RAW-bilder konverteras till JPG. Bilder med högre upplösning än S2 (1 920 x 1 280) konverteras till S2 JPG vid överföring till smartphone. Det går inte att överföra filmfiler. Det går endast att visa miniatyrbilder.

Tryck på "Action"-knappen i det nedre vänstra hörnet på skärmen med miniatyrbilder.

Välj [Spara till Kamerarulle] i menyn som visas.

När du valt bilder väljer du [Save/Spara] längst ned till höger

Sparad!

Hämta

Finns snart i följande app-butiker.

[LOCAL] Picture_App Store Logo

[LOCAL] Picture_Google Play

Krav

Canon-kamera

Operativsystem för smartphones

  • Apple iOS: 5.0 eller senare
  • Android OS: 2.3.3 eller senare

Modeller som kan användas

  • Apple iOS: 5.0 eller senare modeller
  • Android OS: 2.3.3 eller senare modeller (smartphones)
  • *Vi kan inte garantera att det fungerar med surfplattor