Picture_Colour Space

Färgrymd

Färgrymden definierar omfånget av reproduceringsbara färger. EOS-kamerorna stöder både sRGB och Adobe RGB.

sRGB beskriver det färgomfång som kan återges på en vanlig datorskärm eller med en projektor.

Med Adobe RGB får du en bredare färgpalett än med traditionell sRGB, speciellt för regionen cyan-grön-orange. Adobe RGB ger en bättre färgåtergivning vid utskrift jämfört med sRGB, men blir inte lika bra på bildskärm eller med beamer. Adobe RGB har en bredare färgrymd än sRGB och kan därför omvandlas till sRGB i efterhand.