RAW/JPEG-lagring

EOS digitala systemkameror kan registrera bilder som antingen RAW-bilder, JPEG-bilder eller båda, samtidigt.

RAW-bilder fungerar som digitala negativ och innehåller alla obearbetade data från kamerans sensor. RAW-bilderna registreras med upp till 14 bitar per pixel på utvalda modeller och ger maximal flexibilitet för efterbearbetning. Information om bildstil lagras i bildens huvud, d v s parametrarna kan justeras efter fotograferingen utan att påverka originalbildens data. En fast bildstil får du bara om du konverterar den till JPEG. Programvaran Digital Photo Professional medföljer, för bearbetning av RAW-bilder.

JPEG-bilder kan komprimeras och bearbetas med hjälp av bildstilar och är på så sätt mer direkt användbara för kameran. Det finns olika komprimeringsnivåer beroende på önskad filstorlek.