Självrengörande sensor

EOS inbyggda reningssystem motverkar damm på sensorn på tre sätt: Reducerar, stöter bort och tar bort.

1. Reducerar
De material som används i slutarmekanismen och kamerahusets hölje är utformade för att minimera dammutveckling i själva kameran.

2. Stöter bort
Lågpassfiltret på sensorns framsida har antistatbehandlats så att det inte ska dra till sig damm.

3. Tar bort
Den självrengörande sensorenheten använder högfrekventa vibrationer som skakar bort kvardröjande damm när kameran startas. Rengöringscykeln avbryts omedelbart om avtryckaren används, vilket innebär att du kan börja ta kort direkt.
Cykeln återupptas när kameran stängs av och kan aktiveras manuellt när som helst.

EOS inbyggda rengöringssystem omfattar även Data för dammborttagning, en programvarubaserad funktion som anger positionen för synligt damm. Dessa dammpartiklar kan sedan raderas efter själva fotograferingen, med hjälp av programvaran Digital Photo Professional.