Canon WFT-E8 Specifikationer

TYP

Typ

Tillbehör för bildöverföring kompatibelt med trådlösa nätverk med IEEE 802.11ac/n/a/g/b

Kompatibla kameror

EOS-1D X Mark II

KOMMUNIKATION

FTP-läge

FTP (File Transfer Protocol)


FTPS (File Transfer Protocol med SSL/TLS)

EOS Utility

EOS Utility-baserad styrning av kameror via ett nätverk

WFT Server

Webbläsarbaserad fjärrstyrd bildtagning och hämtning av bilder/filmer via ett nätverk

Smartphone

Smartphone-anslutning via Canon Camera Connect-appen

Länkad bildtagning

Utlös bildtagning trådlöst med slavkameror kopplade till en masterkamera

FTP-ÖVERFÖRING

Kompatibla operativsystem

*Operativsystemet måste tillåta att datorn är installerad som en FTP-server i förväg.

Inställningar för rotcertifikat

Läsa rotcertifikat från ett kort


Kontrollera rotcertifikatet (utfärdare, källa och utgångsdatum)


Ta bort rotcertifikatet

Bildöverföring

(1) Automatisk överföring


(2) Välja/överföra bilder


*Val av bilder för överföring efter fotografering


*Stöder överföring av valda mappar


*Stöd batchöverföring av alla bilder på ett kort


(3) Överföra med SET


*Överför visad bild med SET-knappen


(4) Överföra med bildtext


*Användaren kan, i EOS Utility, skapa och spara upp till 15 olika bildtexter om vardera 31 tecken


*En vald bildtext kan läggas till i senast tagna bild före manuell överföring


*Bildtexterna som lagts till i bilderna kan kontrolleras med fotograferingsinformationen i användarkommentarerna.

Automatisk omöverföring av bilder

Ja

Bildöverföring för mediaspecifik

Storleken på och typen av bilder som ska överföras automatiskt kan


anges vid mediaspecifik registrering eller vid


samtidig registrering i RAW- och JPEG-format.


(1) Storlek på JPEG-bilder som ska överföras: [större JPEG] eller [mindre JPEG]


(2) Storlek på RAW-bilder som ska överföras: [större RAW] eller [mindre


RAW]


(3) RAW- + JPEG-bilder som ska överföras: [bara JPEG], [bara RAW] eller


[RAW+JPEG]

Kontrollera status för bildöverföring

Vid bildöverföring:


Lampan <LAN> blinkar när bildöverföringen


pågår


Om du väljer menyalternativet [Kommunikationsinställningar] visas följande information på kamerans LCD-monitor: anslutningsmetod, länkhastighet, filnummer på bilden som överförs och antalet bilder som återstår att överföra


Efter bildtagning eller bildöverföring:


Om du väljer [Välj bild] på menyn [Välj/överför bild] visas en ikon i det övre vänstra hörnet på bilden som anger bildens status: inte vald, väntande överföring, överföringen misslyckades eller överföringen slutfördes

EOS UTILITY

Parningsfunktion

Parningsfunktionen i EOS Utility upptäcker EOS-1D X Mark II automatiskt och ansluter den till ett nätverk

Kompatibla program

EOS Utility


*Alla funktioner som finns vid anslutning via USB finns också tillgängliga, förutom programvaruuppdatering

WFT SERVER

Remote Capture

(1) Camera Control/kamerastyrning – detaljerade inställningar kan konfigureras för Live View-fotografering, fokusering och fotograferingsfunktioner


(2) Simple control/enkla kontroller – stöder endast Live View-fotografering och fokusering


(3) Stillbilder – ja


(4) Filminspelning – ja


(5) AF-funktionsinställning – ja


(6) Förstoring av livebild – ja

Bildvisning

'(1) Visningsläge


– Miniatyrbilder


– Enbildsvisning + miniatyrbilder


markerade bilder kan hämtas till datorn en i taget


(2) Automatisk uppdatering av visade bilder – ja


(3) Visning av RAW-bilder – inbäddade JPEG-bilder visas


(4) Filmvisning – ja, MOV och MP4


(5) Knapp för bildbläddring – ja


(6) Listruta med mappar – ja

Samtidig åtkomst

Upp till tre datorer kan anslutas till en kamera samtidigt

Portnummer

Kan ändras

Följande språk kan användas

Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, ryska, förenklad kinesiska, koreanska och japanska

SMARTPHONE

Kompatibla enheter

Smartphone eller surfplatta med Canon Camera Connect-appen installerad


*Stöder inte NFC-funktion

Kompatibla operativsystem

iOS och Android (beror på Canon Camera Connect-appens specifikationer)

Fjärrkontroll

Full funktionalitet beror på Canon Camera Connect-appens specifikationer

Samtidig anslutning

1 kamera

Anslutningsmetod

(1) Direkt med en smartphone och kameran


(2) Använd Camera Connect-appen och anslut till åtkomstpunkten som EOS-1D X Mark II är ansluten till via ett trådlöst nätverk

Bilder som kan användas

(1) JPEG


(2) RAW


(3) MP4 (MOV stöds inte)

Bildvisningsalternativ

(1) Alla bilder


(2) Bilder från de senaste dagarna


(3) Välj efter betyg


(4) Filnummerintervall

LÄNKAD BILDTAGNING

Slavkameror

Max. 10 – följande enhetskombinationer är kompatibla: WFT-E8, WFT-E7 ver2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II och WFT-E2 II med EOS-kameror som stöder länkad bildtagning

Sändningsområde

Cirka 100 m från masterkameran (när signal-


styrkan är bra).

TRÅDLÖS TIDSSYNKRONISERING

TRÅDLÖS tidssynkronisering

Tid för masterkameran (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) är inställd för EOS-1D X Mark II-enheterna (upp till 10 enheter) som är anslutna över ett trådlöst nätverk


Ställa in felmarginal med masterkamera: Max. cirka ±0,05 sek.

TRÅDLÖST LAN

Standarder som uppfylls

IEEE 802.11ac


IEEE 802.11n


IEEE 802.11a


IEEE 802.11g


IEEE 802.11b

Modulering

OFDM-modulering (IEEE 802.11ac, n, a, g)


DS-SS-modulering (IEEE 802.11b)

Sändningsområde

Cirka 150 m – 492 fot


Utan några hinder mellan den sändande och den mottagande antennen och utan radiostörningar

Överföringsfrekvens

Version frekvenskanal

(centralfrekvens)

WFT-E8 A


2 412–2 462 MHz, 1–11 kan


5 180–5 320 MHz, 36–64 kan


5 745–5 825 MHz, 149–165 kan


WFT-E8 B


2 412–2 472 MHz, 1–13 kan


5 180–5 700 MHz, 36–140 kan


WFT-E8 C


2 412–2 472 MHz, 1–13 kan


5 180–5 320 MHz, 36–64 kan


5 745–5 805 MHz, 149–161 kan


WFT-E8 D


2 412–2 462 MHz, 1–11 kan


5180–5 825 MHz, 36–165 kan


WFT-E8 E


2 412–2 472 MHz, 1–13 kan


5180–5 825 MHz, 36–165 kan

Metoder för Wi-Fi-skyddad installation

(1) Knappmetoden


(2) PIN-kodsmetoden

Anslutningsmetod

Infrastruktur, ad hoc, kamera som åtkomstpunkt

Länkhastighet (max.)

IEEE 802.11ac: 433 Mbit/s


IEEE 802.11n: 150 Mbit/s


IEEE 802.11a: 54 Mbit/s


IEEE 802.11g: 54 Mbit/s


IEEE 802.11b: 11 Mbit/s

Visning av signalstyrka

Visas på en skala från ett till fyra på den bakre LCD-displayen på kameran, med en antennikon

Visning av länkhastighet

Visas på en skala från ett till 433 Mbit/s på kamerans LCD-monitor


(1-433 Mbit/s) 1/2/5,5/6/9/11/12/18/24/36/48/54-433 Mbit/s

Anslutningsbegränsningar av säkerhetsskäl

Stöd för SSID- och MAC-adressfiltrering

Mottagare

Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk eller adapter kompatibel med IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

TRÅDBUNDET LAN

Standard

Nej (inbyggt i EOS-1D X Mark II)

LAN-INSTÄLLNINGAR

Inställningar

20 typer av inställningar kan göras och registreras gällande bildöverföring och det trådlösa och trådbundna nätverket, samt FTP-servern och smartphone-anslutningarna. 10 inställningar kan sparas på ett minneskort

Konfigurationsmetoder

Använda anslutningsguider eller menyfunktioner på kameran

Felmeddelanden

Ett felnummer och motsvarande meddelande visas på


kamerans LCD-monitor

BLUETOOTH

ANSLUTNA GPS-ENHETER

Kompatibla GPS-enheter

Inbyggt i EOS-1DX Mark II

GRÄNSSNITT

Kameraanslutning

Kontakt för systemtillbehör

STRÖMFÖRSÖRJNING

Strömförsörjning

Drivs av kameran

Strömbrytare

Inget

Energisparfunktioner

Om [På] är inställd för alternativet [LAN energispar] loggas enheten


av från FTP-servern och det trådlösa nätverket och sätts i viloläge


när FTP-överföringen har slutförts.

Möjligt antal bilder

Trådlös LAN-


1 030 vid normal temperatur (+23 °C/73 °F)


900 vid låg temperatur (0 °C/32 °F)


*Med fulladdat LP-E19


*Under förhållanden som bygger på CIPAs (Camera & Imaging Products Association) standardtestning av fotograferingskapacitet, när automatisk bildöverföring används med bilder som är cirka 5 MB


*Färre bilder kan överföras om överföringshastigheten i det trådlösa nätverket minskar och vid flera bildöverföringar i följd via det trådlösa nätverket


*Om batterinivån faller under 19 % kan tagna bilder inte överföras eller säkerhetskopieras till externa medier

FYSISKA DATA

Material

Magnesiumlegering och industriplast

Färg

Grå

Mått (B x H x D) i mm

Cirka 24,7 x 57 x 34,1

Vikt (endast hus)

Cirka 38 g

Driftsmiljö

0 till 45 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre

RELATERADE PRODUKTER

Tillbehör

Förvaringsväska, portlucka

Friskrivning

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.